منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن

منهول به انگلیسی (Manhole) آدم‌رو یا چاهک بازدید، یک نوع از اتصالات است که برای متصل کردن چند شبکه و خط راه رو به هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در سیستم فاضلاب برای آنکه چندین خط لوله فاضلاب را به یکدیگر متصل کنند و به یک مسیر هدایت نمایند از منهول استفاده […]