لوله پی وی سی

لوله پی وی سی – پلیکا

لوله پی وی سی – پلیکا

روتنگران پارسه قادر به تولید لوله های یو پی وی سی از سایز 200 الی 1000 میلیمتر میباشد. روتنگران پارسه تولید کننده لوله یو پی وی سی-پلیکا درفشارهای 4-6-10 اتمسفرودرشاخه های 6 و12متری وتا 1000 میلیمترميباشد. لوله های یو پی وی سی درشاخه های 6و12متری تولید می شود. مزایای لوله یو پی وی سی – upvc به […]