لوله بتنی

لوله بتنی

لوله بتنی

لوله بتنی فاضلابی مسلح   لوله های بتنی از سایز 400 الی 2400 میلی متر به استفاده از روش ویبره پرس تولید می گردد که شامل دستگاه سیمپلکس با دو خط تولید، سه دستگاه مولتی پلکس باشش خط تولیدویک دستگاه jaeger بایک خط تولیدمیباشدکه هرکدام توانایی تولید درسایزهای مختلف رادارند. لوله های بتنی مسلح فاضلابی […]