سپتیک تانک

سپتیک تانک و سپتیک پلی اتیلن

سپتیک تانک و سپتیک پلی اتیلن

سپتیک تانک مخزنی است که معمولا براساس دیتیل و نقشه قابلیت ساخت را در ابعاد و اندازه های مختلف را دارد. سپتیک های فاضلابی مراحل از یک دیواره از جنس ورق پلیمری می باشد،مخزن  را جدا کرده و به دو قسمت تقسیم می کند. در هر سپتیک یک لوله ورودی و یک لوله خروجی وجود […]