دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1200

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1200

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های 6 و 12 متری تولید می شوند وهزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست واستحکام پایینی دارند،دستگاه های جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله و اتصالات طراحی وساخته شده است. دستگاه جوش پلی اتیلن این شرکت براساس […]

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1000

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1000

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های 6 و 12 متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست و استحکام پایینی دارند، دستگاههای جوش پلی اتیلن بمنظورسرعت درکاروبالابردن کیفیت نصب لوله و اتصالات طراحی و ساخته شده است. دستگاه جوش پلی اتیلن این شرکت براساس استانداردتولید میشوند. […]

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 800

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 800

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های 6 و 12 متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی واورینگی بالاست واستحکام پایینی دارند، دستگاه جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله واتصالات طراحی و ساخته شده است. براساس استاندارد این شرکت INSO22565 تولید میشوند. […]

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 630

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 630

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های 6 و 12 متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست و استحکام پایینی دارنددستگاههای جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله و اتصالات طراحی و ساخته شده است. دستگاه جوش پلی اتیلن این […]

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 500

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 500

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 500 تمامی متعلقات مربوط به شیر فرمان و پمپ روغن و فشار سنج داخل باکس هیدرولیک (پاور پک ) نصب شده است که با شلنگ مربوطه به دستگاه متصل میشود و از طریق شیر برقی اقدام به جوشکاری میکند. مشخصات : قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای […]

دستگاه جوش تمام هیدرولیک 400

دستگاه جوش تمام هیدرولیک 400

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های 6 و 12 متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست و استحکام پایینی دارند ، دستگاه های جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله و اتصالات طراحی و ساخته شده است دستگاه جوش […]

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 315، تمام هیدرولیک 315

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 315، تمام هیدرولیک 315

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های 6 و 12 متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست و اسنحکام پایینی دارند ، دستگاه های جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله و اتصالات طراحی و ساخته شده است.دستگاه جوش پلی […]

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک-200   لوله پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک-200 لوله پلی اتیلن

در دستگاه جوش پلی اتیلن ( بات فیوژن ) تمام هیدرولیک 200 تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج داخل باکس هیدرولیک (پاور پک)نصب شده است که با شلنگ مربوطه به دستگاه متصل میشودوازطریق شیربرقی اقدام به جوشکاری میکند. دستگاه جوش پلی اتیلن روتنگران پارسه برای خطوط انتقال آب وفاضلاب ونفت وگاز مورداستفاده می […]

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 160، تمام هیدرولیک 160

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 160، تمام هیدرولیک 160

ماشین جوش پلی اتیلن مدل H50_R160 در خطوط انتقال آب وفاضلاب ونقت وگازویژه لوله های پلی اتیلن PE100،PE80،PE63باجوش سربه سر(Buttweld)مورداستفاده قرارمیگیرد.دردستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 160 تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج داخل باکس هیدرولیک(پاور پک)نصب شده است که باشلنگ مربوطه به دستگاه متصل میشودوازطریق شیربرقی اقدام به جوشکاری میکند.دستگاه جوش پلی […]