دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۱۲۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۱۲۰۰

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های ۶ و ۱۲ متری تولید می شوند وهزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست واستحکام پایینی دارند،دستگاه های جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله و اتصالات طراحی وساخته شده است. دستگاه جوش پلی اتیلن این شرکت براساس […]

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۱۰۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۱۰۰۰

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های ۶ و ۱۲ متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست و استحکام پایینی دارند، دستگاههای جوش پلی اتیلن بمنظورسرعت درکاروبالابردن کیفیت نصب لوله و اتصالات طراحی و ساخته شده است. دستگاه جوش پلی اتیلن این شرکت براساس استانداردتولید میشوند. […]

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۸۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۸۰۰

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های ۶ و ۱۲ متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی واورینگی بالاست واستحکام پایینی دارند، دستگاه جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله واتصالات طراحی و ساخته شده است. براساس استاندارد این شرکت ISO 12176-1 ,DVS […]

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۶۳۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۶۳۰

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های ۶ و ۱۲ متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست و استحکام پایینی دارنددستگاههای جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله و اتصالات طراحی و ساخته شده است. دستگاه جوش پلی اتیلن این […]

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۵۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۵۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۵۰۰ تمامی متعلقات مربوط به شیر فرمان و پمپ روغن و فشار سنج داخل باکس هیدرولیک (پاور پک ) نصب شده است که با شلنگ مربوطه به دستگاه متصل میشود و از طریق شیر برقی اقدام به جوشکاری میکند. مشخصات : قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای […]

دستگاه جوش تمام هیدرولیک ۴۰۰

دستگاه جوش تمام هیدرولیک ۴۰۰

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های ۶ و ۱۲ متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست و استحکام پایینی دارند ، دستگاه های جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله و اتصالات طراحی و ساخته شده است دستگاه جوش […]

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۳۱۵، تمام هیدرولیک ۳۱۵

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۳۱۵، تمام هیدرولیک ۳۱۵

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های ۶ و ۱۲ متری تولید می شوند و هزینه نصب اتصالات پیچی و اورینگی بالاست و اسنحکام پایینی دارند ، دستگاه های جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار و بالا بردن کیفیت نصب لوله و اتصالات طراحی و ساخته شده است.دستگاه جوش پلی […]

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک-۲۰۰   لوله پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک-۲۰۰ لوله پلی اتیلن

در دستگاه جوش پلی اتیلن ( بات فیوژن ) تمام هیدرولیک ۲۰۰ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج داخل باکس هیدرولیک (پاور پک)نصب شده است که با شلنگ مربوطه به دستگاه متصل میشودوازطریق شیربرقی اقدام به جوشکاری میکند. دستگاه جوش پلی اتیلن روتنگران پارسه برای خطوط انتقال آب وفاضلاب ونفت وگاز مورداستفاده می […]

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۱۶۰، تمام هیدرولیک ۱۶۰

دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک ۱۶۰، تمام هیدرولیک ۱۶۰

ماشین جوش پلی اتیلن مدل H50_R160 در خطوط انتقال آب وفاضلاب ونقت وگازویژه لوله های پلی اتیلن PE100،PE80،PE63باجوش سربه سر(Buttweld)مورداستفاده قرارمیگیرد.دردستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک ۱۶۰ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان وپمپ روغن وفشارسنج داخل باکس هیدرولیک(پاور پک)نصب شده است که باشلنگ مربوطه به دستگاه متصل میشودوازطریق شیربرقی اقدام به جوشکاری میکند.دستگاه جوش پلی […]