استانداردها

استانداردها

استانداردها

استانداردهای کسب شده در شرکت روتنگران پارسه مرکز دانلود استاندارد روتنگران پارسه ردیف نام استاندارد دانلود 1 استاندارد13183: استاندارد جوش الکتروفیوژن استاندارد13183: استاندارد جوش الکتروفیوژن Download 2 استاندارد 1-11233: سامانه لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی Download 3 استاندارد 2-11233: سامانه لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی Download 4 استاندارد 5-11233: سامانه لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی […]

استانداردها و گواهینامه ها

استانداردها و گواهینامه ها

سازمان بین المللی استانداردسازی به انگلیسی (The International Organization for Standardization) میباشد معمولا به نام ایزو شناخته می شود. استانداردسازی یعنی وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات می باشد.استانداردها دارای چهار محورکاملاً مجزاء، یعنی ماهیت محصولات ، امور مدیریتی، ارزیابی و انطباق ها و مسئولیت های اجتماعی […]