دانلود استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشار

دانلود استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشارReviewed by Jingermachine-admin on Nov 29Rating:

دانلود استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشار:

استاندارد شماره 1-14427
پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن (PE) قسمت 1 : کلیات

استاندارد شماره 2-14427
پلاستیک ها سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن (PE) قسمت 2 : لوله ها

استاندارد شماره 3-14427 :
پلاستیک ها سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن (PE) قسمت 3 : اتصالات

استانداد شماره 4-14427 :
پلاستیک ها سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن (PE) قسمت 4: شیر آلات

استاندارد شماره 5-14427 :
پلاستیک ها سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن (PE) قسمت 5 :کارایی سامانه

استاندارد شماره 7-14427 :
پلاستیک ها سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن (PE) قسمت 7: راهنمای ارزیابی انطباق

استاندارد شماره 1-7175 :
پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی اندازه گیری ابعاد روش آزمون

استاندارد شماره 2-7175 :
پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی اندازه گیری مقدار دوده روش آزمون

استاندارد شماره 3-7175 :
پلاستیک ها –  لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی اندازه گیری بازگشت حرارتی روش آزمون

استاندارد شماره 6-7175 :
پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی بررسی چگونگی پراکنش دوده روش آزمون

استاندارد شماره 8-7175 :

پلاستیك ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ مقاومت در برابر رشد ترك ناشی از تركیب تنش و عوامل محیطی ـ روش آزمون