دانلود استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشار

دانلود استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشارReviewed by Jingermachine-admin on Nov 29Rating:

دانلود استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشار:

استاندارد شماره ۱-۱۴۴۲۷
پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن (PE) قسمت ۱ : کلیات

استاندارد شماره ۲-۱۴۴۲۷
پلاستیک ها سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن (PE) قسمت ۲ : لوله ها

استاندارد شماره ۳-۱۴۴۲۷ :
پلاستیک ها سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن (PE) قسمت ۳ : اتصالات

استانداد شماره ۴-۱۴۴۲۷ :
پلاستیک ها سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن (PE) قسمت ۴: شیر آلات

استاندارد شماره ۵-۱۴۴۲۷ :
پلاستیک ها سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن (PE) قسمت ۵ :کارایی سامانه

استاندارد شماره ۷-۱۴۴۲۷ :
پلاستیک ها سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن (PE) قسمت ۷: راهنمای ارزیابی انطباق

استاندارد شماره ۱-۷۱۷۵ :
پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی اندازه گیری ابعاد روش آزمون

استاندارد شماره ۲-۷۱۷۵ :
پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی اندازه گیری مقدار دوده روش آزمون

استاندارد شماره ۳-۷۱۷۵ :
پلاستیک ها –  لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی اندازه گیری بازگشت حرارتی روش آزمون

استاندارد شماره ۶-۷۱۷۵ :
پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی بررسی چگونگی پراکنش دوده روش آزمون

استاندارد شماره ۸-۷۱۷۵ :

پلاستیك ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ مقاومت در برابر رشد ترك ناشی از تركیب تنش و عوامل محیطی ـ روش آزمون