گالری تصاویر روتنگران پارسه

در این بخش می توانید عکس ها و ویدئوهای شرکت روتنگران پارسه را مشاهده کنید.

منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن

دانلود
کوئل جوینر روتنگران پارسه

کوئل جوینر روتنگران پارسه

دانلود
اکسترودر لیستر

اکسترودر لیستر

دانلود
لوله بر پلی اتیلن

لوله بر پلی اتیلن

دانلود
اکسترودر دستی شرکت روتنگران پارسه

اکسترودر دستی شرکت روتنگران پارسه

دانلود
لوله پلی اتیلن rtgparse

لوله پلی اتیلن rtgparse

دانلود
تصویر نمای کارخانه

تصویر نمای کارخانه

دانلود
ماشین جوش پلی اتیلن روتنگران

ماشین جوش پلی اتیلن روتنگران

دانلود
پاورپک دستگاه جوش

پاورپک دستگاه جوش

دانلود
دستگاه فاضلابی (رومیزی کارگاهی)

دستگاه فاضلابی (رومیزی کارگاهی)

دانلود
ماشین جوش الکتروفیوژن

ماشین جوش الکتروفیوژن

دانلود