کنترل کیفیت لوله پلی اتیلن

کنترل کیفیت لوله پلی اتیلنReviewed by Jingermachine-admin on Oct 2Rating:

شرکت روتنگران پارسه تولیدکننده انواع لوله و اتصالات دارای آزمایشگاه کنترل کیفی مجهز به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی می باشد. و با انجام آزمونهای دقیق بر روی تولیدات خود براساس استانداردهای داخلی و خارجی توانسته است محصولاتی با کیفیت بالا را وارد بازار نماید.

آزمونهای انجام شده براساس استانداردهایDIN 16961-ISIRI 9116-EN 13476-ISIRI 18781می باشد.

در این شرکت آزمونها به شرح زیر انجام می پذیرد:

1-دانسیتهبراساس استانداردISIRI 7175-5

ویژگیهای فیزیکی پلی اتیلن را می توان از روی چگالی اش با تقریب خوبی پیش بینی کرد. به این منظور در این شرکت این آزمون به روش شناور سازی بر روی مواد اولیه و محصول انجام می پذیرد.

2-شاخص جریان مذاباستانداردISIRI 6980

این آزمون روشی برای اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب مواد گرما نرم، تحت شرایط مشخص دما و با برحسب گرم بر ده دقیقه است.

3-مقاومت حلقوی بلند مدتبراساس استانداردDIN 16961

استحکام حلقوی دراز مدت لوله، تعیین کننده عمر یک لوله در برابر فشارهای خارجی وارد بر آن انجام می پذیرد.

4-مقاومت حلقوی کوتاه مدتبراساس استانداردISO 9969

این آزمون روشی برای اندازه گیری مقاومت حلقوی لوله ها می باشد.

5-انعطاف پذیری حلقویبراساس استانداردEN 1446

وقتی لوله تحت فشار قرار گیرد، تحت یک تنش خاص، تغییر شکل ایجاد شده کشسان می باشد و با کاهش تنش لوله به شکل اولیه خود باز می گردد.در این آزمون لوله تحت فشار قرار می گیرد تا به اندازه 30%قطر آن خمیده گردد. پس از حذف نیرو لوله بایستی به حالت اولیه خود برگردد و هیچگونه تحرک و شکستگی دائمی در لوله مشاهده نگردد.

6- اندازه گیری میزان دودهبراساس استاندارد ISIRI 7175-2

رنگ لوله بر روی پایداری دراز مدت لوله در برابر باد و آفتاب موثر است، دوده که برای سیاه کردن پلی اتیلن به آن افزوده می شود، پایداری بسایر مناسبی در برابر پرتو فرابنفش ایجاد می کند توسط این آزمون میزان دوده مواد اولیه و محصول کنترل می گردد.

7-پراکنش دوده براساس استاندارد ISIRI 7175-6

پراکنش دقیق و خوب دوده در پلی اتیلن برای دستیابی به ویژگیهای کارکردی موردنظر، مورد اهمیت می باشد ضمن اینکه پراکنش مناسب دوده در صافی سح لوله بسیار موثر می باشد. در این آزمون چگونگی پراکنش و توزیع دوده بررسی می گردد.

8-بازگشت حرارتیبراساس استاندارد ISIRI 7175-3

طی این روش طول مشخصی از لوله در دمای 110 سی سی حرارت داده می شودذ بعد از مرحله حرارت دادن سطوح لوله از لحاظ نقایصی چون شکاف، تاول یا جداسازی دیواره ها بررسی می گردد.

9-کنترل ابعادیبراساس استاندارد DIN 16961- ISIRI 9116

توسط این کنترل قطر داخل، ضخامت جداره داخلی و ارتفاع پروفیلهای تولیدی مورد بررسی قرار می گیرند.

10-کشش خط جوش براساس استاندارد EN1979

توسط این آزمون با استفاده از دستگاه کشش استحکام کششی خط جوش لوله های اسپیرال اندازه گیری می شود و طی این آزمون بایستی لوله اسپیرال حداقل نیروی کششی لازم برای خط جوش را بتواند تحمل کند.

11-آببندی

در این آزمون فشار آبی به اندازه بار به مدت یک دقیقه بر لوله وارد می شود و هیچ نشستی نباید در لوله صورت گیرد.