چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران

 چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران مرخه 14 تا 17 مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد. شركت روتنگران پارسه به عنوان يك شركت توليدي صنعتي در اين نمايشگاه شركت خواهد داشت.    
تاریخ درج: 1393/04/24سایر محصولات و اطلاعات لوله و دستگاه جوش پلی اتیلن