پلاستیک های مهندسی

پلاستیک های مهندسیReviewed by Jingermachine-admin on Dec 2Rating:

درقرن بیستم و دوران طلایی بسپارهای گرمانرم، شیمیدانها بسپارهایی را وارد بازار کردند که استفاده و توسعهی آنها همچنان ادامه دارد. گسترش مطالعات در حوزه بسپارهای مهندسی، منجر به تولید محصولات جدید برای کاربردهای ویژه شده است. گروه جدیدی از پلیآمیدها با مقاومت حرارتی زیاد برای استفاده در محیطهای گرم، پلیاسترهایی با مقاومت بالا در برابر تخریب و … .
پلیآمیدها :
پلیآمید یکی از قدیمی ترین بسپارهای گرمانرم مورد استفاده در صنعت است. در 10 سال گذشته، بیشینه دمای کاربری PA66، 160°c بوده است. اما امروزه به واسطه مطالعاتی که در حوزه تحقیق و توسعه این بسپار در شرکت Dupont انجام گرفته، دمای کاربری آن به 180 -210°cارتقاء یافته است.
ایجاد مقاومت گرما اکسایشی بالا، برای این بسپار به واسطه اصلاح آن توسط برخی از افزودنیها صورت میگیرد. استفاده از این افزودنیها باعث کاهش میزان نفوذ اکسیژن به داخل بسپار میشود.
شرکت Solvay نیز PA66 تازه ای را به بازار معرفی کرده است که دمای ذوب آن در محدوده 280-285°c است ( درحدود 20°c بیشتر از PA66 متداول). این محصول بیشتر برای کاربردهای الکتریکی مورد توجه قرار گرفته است. شرکت Solvay مطالعات در زمینه ارتقاء خواص PA66 را همچنان در دستور کار خود دارد چه حتی نسل جدید PA66 معرفی شده توسط این شرکت نیز، پایداری گرمایی مورد نیاز برای شارژرهای توربو خودرو را شامل نمیشود. دو نسل متفاوت از نسل جدید این پلیآمید معرفی شده است.
R 530 HR و Vydyne که در نمایشگاه K 2013 نیز معرفی شده و استفاده از آنها در ساخت سامانههای خنککننده پیشنهادشده است. یکی از این دو نمونه تا 30% پایداری در برابر تخریب و آبکافت را نیز داردکه با الیاف شیشه تقویت شده است.
شرکت Ube با ظرفیت تولید 22500 تن در سال PA66 و PA6 در اسپانیا و همچنین ظرفیت تولید 10000 تن در سال همبسپار PA6 و PA66 و همچنین تولید سه بسپار PA6,66,12 یکی از توان-مندترین شرکتهای تولیدکننده انواع PA درجهان به شمار میآید. اگرچه این شرکت نخستین بار در ژاپن تاسیس شد اما تا سال 2016، ظرفیت تولید آن در اسپانیا چشمگیرتر خواهد بود.
شکل1 . قاب صندلی ساخته شده از PA6
پلیاسترها :
امروزه پیشرفتهای زیادی در جهت افزایش مقاومت تخریب پیوندهای پلیبوتیلنترفتالات (PBT) صورت گرفته است.
Ultradur HR گونهای تجاری از PBT هاست که حاوی 30-15% الیاف شیشه است. این نسل مقاومت بالایی در برابر تخریب از خود نشان میدهد. این گونه ی تجاری خاصیت تاخیر اندازندگی شعله را نیز داراست. از این ماده در ساخت قطعات الکتریکی خودرو و به طورکلی وسایل الکترونیکی و هیبریدی و هم چنین ساخت پوشش باتری استفاده میشود.
Arnite AHR نیز نخستین گونهی تجاری پلیاتیلنترفتالات (PET)، مقاوم در برابر تخریب است که اخیرا وارد بازار شده و قابلیتهای مناسبی برای استفاده در قطعات خودرو را داراست. هنگامی که یک قطعه PET تحت فرآیند تزریق تولید میشود و در شرایط رطوبت نسبی 85% و دمای 85°c به مدت 1000 ساعت قرار میگیرد، استحکام کششی آن نصف خواهد شد حال آنکه گونه تجاری Arnite AHR حتی در این شرایط نیز تا90% استحکام کششی اولیه خود را حفظ میکند. خواص مناسب این ماده استفاده از آن را در ساخت قطعات خودرو افزایش میدهد. از این ماده در ساخت سامانههای احتراق خودرو نیز استفاده میشود. این نسل با درصد الیاف مختلف شیشه، بین 50-35% به فروش میرسد.

شکل2. نمایی از یک قطعه خود