پاور پک ( سیستم هیدرولیک )

دستگاه جوش پلی اتیلن
یونیت هیدرولیک جهت سیستم جکهای هیدرولیک دستگاه جوش پلی اتیلن به منظور فشار لازم در جوشکاری استفاده می شود.

یک یونیت هیدرولیک یونیت هیدرولیک دارای متعلقات زیر می باشد:

الکتروموتور-پمپ روغن-گیج فشار-کوپلینگ نر و ماده-بلوکی روغن-شیر قطع فشار-مخزن روغن-کلید خاموش و روشن

در پاور های هیدرولیک به تناسب سایز دستگاه جوش پلی اتیلن قدرت الکتروموتور و پمپ روغن متغیر می باشد.

در صورتی که سایز دستگاه های جوش پلی اتیلن از500م م به بالا باشد حتما می بایست یونیت هیدرولیک به صورت 3فاز و جریان برق 380ولت مونتاژ و تولید می شود.

ضمنا به علت داغ کردن روغن،مخزن روغن این دستگاه ها به مراتب بزرگ تر از مخازن دستگاه های جوش تکفاز می باشد.