نیرو محرکه ی صنعت مستربچ سازی نیازهای صنایع بسته بندی و خودرو سازی است

نیرو محرکه ی صنعت مستربچ سازی نیازهای صنایع بسته بندی و خودرو سازی استReviewed by Jingermachine-admin on Jan 10Rating:

طبق تحقيقات انجام شده توسط TechSci Research، بازار مستربچ در اروپا تا سال ۲۰۲۰ از ۷/۴ بيليون دلار عبور خواهد كرد. رشد صنعت مستربچ به نيازهاي مصرف كننده هاي نهايي صنايعي نظير بسته بندي، خودروسازي و صنعت ساختمان سازي برمي‌گردد. فرمول بندي هاي مستربچي در توليد پلاستيك ها براي ايجاد رنگي خاص يا ايجاد خواصي ويژه جهت كاربردي به خصوص استفاده مي شود. در ۵ سال پيش رو افزايش تقاضا براي بسته بندي هاي جذاب مواد غذايي و نوشيدني ها، همراه با افزايش نياز به پلاستيك ها در صنعت خودروسازي جهت كاهش وزن وسايل نقليه، افزايش نياز به فرمول بندي هاي مختلف مستربچي را افزايش خواهد داد.
در حال حاضر بسياري از دولت ها براي استفاده از بسپارهاي زيستي توليد كنندگان را حمايت كرده و هزينه هاي زيادي را براي ارتقاي بخش تحقيق و توسعه ي اين بسپارها (R & D) اختصاص مي دهند. در نتيجه، بسپارهاي زيستي در بسته بندي، خودرو سازي، دارويي، كشاورزي و ساير صنايع مورد استفاده قرار خواهند گرفت. براي استفاده از اين بسپارها نياز به مستربچ هاي زيستي نيز وجود داشته كه بتوانند رنگ، ماندگاري و … ويژگي هاي مورد نياز را در بسپارهاي زيستي ايجاد كنند. رشد مصرف بسپارهاي زيستي نيز محرك ديگر رشد بازار مستربچ مي باشد.
تا سال ۲۰۲۰ انتظار مي رود صنعت مستربچ سازي اروپا رشدي معادل رشد ۵ سال اخير خود را داشته باشد. صنعت مستربچ در اروپاي شرقي به تعداد محدودي از توليد كنندگان بسيار وابسته مي باشد. اگر چه طبق تحقيقات انجام شده انتظار مي رود كه كشورهايي نظير روسيه، هلند و بلاروس در اروپاي شرقي بازار گسترده تري را ايجاد نمايند.