نکاتی درباره جوشکاری

نکاتی درباره جوشکاریReviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:

نکاتی درباره جوشکاری
مواردی که هنگام خرید لوله باید بررسی شود
شرایط محیطی جوشکاری
تعداد جوشکاران در فرایند جوشکاری لوله
گج حرارتی
معمولا هنگام خرید لوله خریدار مشخصات فنی در دست دارد و یا استانداردهای خاصی را مد نظر دارد که سفارش بر اساس ان صورت میگیرد. مشخصه فنی API 5L یکی از استانداردهایی است که معمولا به عنوان استاندارد پایه برای لوله های مورد استفاده در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی به عنوان مرجع در نظر گرفته میشود.
در بین این مشخصات فنی نکاتی وجود دارد که باید حتما در هنگام خرید لوله مد نظر قرار گیرند که در دو دسته زیر طبقه بندی میشوند:
General Information
Additional Information
فراموش نکنید که ممکن است نکاتی در مشخصات فنی پروژه لحاظ گردد، این استانداردها نیز در هنگام خرید باید در نظر گرفته شوند. برخی نکات نیز در هنگام خرید لوله وجود دارد که بصورت تجربی به دست می اید و ممکن است در هیچ استانداردی به انها اشاره نشود.
مهمترین پارامتر فرایند جوشکاری،متریال پارتهایی است که به یکدیگر جوش داده میشوند. جنس قطعاتی که قرار است به یکدیگر جوش داده شوند هم در انتخاب پارامترهایی همچون فرایند 2جوشکاری، مواد مصرفی جوش و…….. تعیین کننده است.
توجه داشته باشید که جوشکاری نباید در محیطی که در معرض وزش باد است انجام شود مگر اینکه محل جوشکاری به نحوی در برابر باد محافظت شده باشد. نوع محافظی که جهت جلوگیری از اثر وزش باد بر جوشکاری استفاده می شود باید بگونه ایی باشد که حداکثر سرعت جوشکاری در مجاورت جوش از 8 km/hیا 5 mile/hبیشتر نشود.
توجه داشته باشید که جوشکاری در شرایط زیر صورت نگیرد:
زمانی که سطحی که قرار است جوشکاری روی ان صورت گیرد خیس باشد و یا در معرض باران یا برف باشد.
زمانی که دما کمتر از -20 oC باشد.
زمانی که باد با سرعت بالایی بوزد.
زمانی که جوشکار در شرایط مناسبی نباشد.
توجه داشته باشید که منظور از دماهای ذکر شده دمای محیط اطراف محلی که جوشکاری انجام می گردد نیست بلکه منظور دمای نواحی مجاور جوش می باشد.

دانلود مقاله
تاریخ درج : 1394/05/10