نصب و ساخت لوله پلی اتیلن کاروگیت

نصب و ساخت لوله پلی اتیلن کاروگیتReviewed by Jingermachine-admin on Dec 1Rating:

این مقاله نکاتی را در مورد مدیریت کردن و نصب لوله های پلی اتیلن کاروگیت و اتصالات آنها در کاربردهای غیر فشاری ازجمله فاضلابها، مجرای اب زیر جاده(کالورت) و سیستمهای زیر تخلیه بیان میکند. هر نوعی از لوله بدون توجه به جنس ان باید به طریق توضیح داده شده نصب شود تا بتواند انطور که مورد نیاز است ایفای نقش کند. تمامی نکات ایمنی باید در تمامی مراحل آماده سازی پی ریزی، حفاری،مدیریت لوله و سر هم کردن لوله و پر کردن رعایت شود. ممکن است موارد سختگیرانه تری در رابطه با فرایند نصب برخی مناطق وجود داشته باشد.
دستورالعملهای اضافی جهت نصب لوله پلی اتیلن کاروگیت در استانداردهای زیر موجود میباشد:
ASTM D 2321- روش استاندارد برای نصب زیرزمینی لوله ترموپلاستیکی جهت فاضلابها
CAN/CSA B182.11- روش توصیه شده جهت نصب لوله و اتصالات زهکشی ترموپلاستیک و فاضلابی
AASHTO Section 30- لوله ترموپلاستیکی
اهمیت روش نصب خوب
توجه به نقش پیمانکار، حمل ونقل کننده و مسئول انبار در این بخش الزامی است. کنترل ابعادی مناسب در مورد حفاری کانال، لوله گذاری و اتصال لوله ها در مورد موفقیت پروژه نقش بسزایی را اعمال میکنند. انتخاب و فشرده سازی درست خاک بسیار مهم است و بر عملکرد ساختاری هم لوله هم خاک حکمفرمایی میکند. فشار ثابت مورد نیاز در اطراف لوله کاروگیت و در واقع حمایت یکنواخت لوله بدون تمرین مناسب حاصل نمیشود.
ASTM D 2321، بخش ۳۰ AASHTO و CAN/CSA B182.11 روشهای خوبی را جهت نصب لوله ترموپلاستیکی تعریف میکند. هر کدام شامل تکنیکهای مناسبی جهت حفاری گودال،جایگذاری،بسترسازی و پشت بند میباشد تا عملکرد درست لوله را در طی مدت زمان سرویس دهی تضمین کند. بخش ۳۰ AASHTO روی خطوط لوله زهکشی فرودگاهها زیر پیاده روها که در معرض بارهای سنگین هستند تمرکز دارد.