مواد پلی اتیلن

مواد پلی اتیلنReviewed by Jingermachine-admin on Dec 8Rating:

مواد اولیه پلی اتیلن
مواد اولیه پلی اتیلن که در لوله و اتصالات پلی اتیلن استفاده می شود بسیار متنوع بوده و در ساخت آن از استانداردهای مختلفی استفاده میشود که کیفیت این لوله ها به میزان حساسیت در رعایت استانداردها در ساخت بستگی دارد

پلی اتیلن
شیمی ماکرومولکولها (پلیمرها) برای اولین بار توسط مطالعات و تحقیقات پروفسور H.Staudinger در بین دو جنگ جهانی اول و دوم پا به عرصه وجود گذاشت و مانند سایر ایدههای نوین با نظریات انتقادی شدید مواجه گشت که اکنون همگی فراموش شدهاند مگر آنهایی که از آن پشتیبانی کردند و این علم را به ترقی افتخار آمیز امروز رسانیدند. این علم به کارشناسان شیمی آلی این امکان را داده است که بتوانند تعداد بسیار متنوعی از پلیمرها را از طریق سنتز بدست بیاورند.

اتیلن (اتن) با فرمول H۲C=CH۲ بیشترین حجم را در تولید بسیاری از ترکیبات پتروشیمی دارد. اتیلن سبک ترین الفین است،که گازی بی رنگ، قابل اشتعال و با بویی تقریبا شیرین است. پلی اتیلن پلیمری است که از اتیلن درست میشود. انواع زیادی از پلی اتیلن وجود دارد، تفاوت ها عمدتا از شاخه هایی که طبیعت مواد را تغییر می دهد ناشی میشود. در حالت جامد، وجود شاخهها و نقصها سطح کریستالی شدن را کاهش میدهد. رزینهای پلی اتیلن با دامنه وسیعی از ویژگیهای فیزیکی، باعث تولید تعداد زیادی از محصولات میشود.
تقسیم بندی اساسی پلی اتیلن

▪ HDPE پلی اتیلن با دانسیته بالا
▪ LDPE پلی اتیلن با دانسیته پایین
▪ LLDPE پلی اتیلن سبک خطی
▪ VLDPE پلی اتیلن خیلی سبک
▪ COPOLYMERS کوپلیمرهای اتیلن-ونیل استر
▪ IONOMERS یونیمرها
▪ XLPE پلی اتیلن با اتصالات عرضی

HDPE (پلیاتیلن با دانسیته بالا)
این پلیاتیلن دارای زنجیر پلیمری بدون شاخه است بنابراین نیروی بین مولکولی در زنجیرها بالا و استحکام کششی آن بیشتر از بقیه پلی اتیلنها است. شرایط واکنش و نوع کاتالیزور مورد استفاده در تولید پلی اتیلن HDPE موثر است. برای تولید پلیاتیلن بدون شاخه معمولا از روش پلیمریزاسیون با کاتالیزور زیگلر- ناتا استفاده میشود.
LDPE (پلیاتیلن با دانسیته پایین)
این پلی اتیلن دارای زنجیری شاخهدار است بنابراین زنجیرهای LDPE نمیتوانند بخوبی با یکدیگر پیوند برقرار کنند و دارای نیروی بین مولکولی ضعیف و استحکام کششی کمتری است. این نوع پلی اتیلن معمولا با روش پلیمریزاسیون رادیکالی تولید میشود. از خصوصیات این پلیمر ، انعطافپذیری و امکان تجزیه بوسیله میکروارگانیسمها است.
LLDPE (پلی اتیلن خطی با دانسیته پایین)