مواد افزودنی که در فرمولاسیون pe استفاده می شود

مواد افزودنی که در فرمولاسیون pe استفاده می شودReviewed by Jingermachine-admin on Dec 8Rating:

مواد افزودنی که در فرمولاسیون پلی اتیلن PE استفاده می شود

افزودنیها در فرمول بندی پلی اتیلن الزامی به نظر میرسد در حالی بعضی اجزاء دیگر را بنا به ضرورت فرآیند و محصول، میتوان به مواد اضافه کرد یا از حضور آن صرفنظر نمود، مانند تقویت کننده یا رنگ.

آنتی اکسیدان ها

پایدارکننده های نوری

رنگدانه ها

عامل ضد چسبندگی

مواد لغزاننده (فیلم)

مواد تقویت کننده

عامل ضد تجمع الکتریسیته ساکن

مواد به تاخیر اندازنده ی شعله

لاستیک ها

دوده

عوامل شبکه ای کننده

پایدارکنندگی اکسیداسیونی پلیاتیلن سنگین

یک قطعهی پلیاتیلنی هنگامی که در طول عملکرد خود تحت تنش قرار میگیرد، و یا هنگام قالب گیری و شکل دهی همزمان در معرض افزودنی های پلیمریسطوح داغ و اکسیژن هوا قرار میگیرد برای جلوگیری از تخریب اکسیداسیونی به وسیله افزودنی آنتیاکسیدانت باید

HDPE در مقایسه با PP از حساسیت کمتری نسبت به اکسید شدن برخوردار است، و همین امر سبب میشود غلظت کمتری از آنتی اکسیدان برای پایدارکنندگی آن کافی باشد.

همانند PP افزودن پایدارکننده به پلیاتیلن را در حین ساخت و پلیمریزاسیون آن و یا هنگام فرآیند ذوب و اختلاط آن در اکسترودر، قبل از مرحله تبدیل کردن این پلاستیک به گرانول، میتوان به آمیزهی آن اضافه کرد.

پایدارکننده های پلیاتیلن همان هایی هستند که به برای محافظت PP به آمیزه آن افزوده میشوند منتهی در اینجا غلظت این افزودنی به ندرت از ۰٫۱% بیشتر می شود.

مهمترین ویژگی هایی که پایدارکننده پلی اتیلن باید واجد آن باشد عبارتند از:

سازگاری با پلیمر

عدم فرّاریت

نداشتن رنگ

تحمل خوب شرایط شکل دهی پلی اتیلن

فرآیند شکل دهی پلیاتیلن سنگین در گستره حرارتی ۱۸۰ ۲۸۰ سانتیگراد انجام میگیرد، رفتار این پلیمر بنا بر شیوه پلیمریزاسیون به وجود آورنده آنها در برابر حرارت متفاوت است.

موادی که بر اساس فرآیند پلیمریزاسیون زیگلر- ناتا ساخته می شوند، به طور عمده تخریب اکسیداسیونی آن ها با افزایش شاخص جریان مذاب همراه است، که این پدیده ناشی از شکستن زنجیرهاست.

پلیاتیلنهای سنگینی که از روش فرآیند پلیمریزاسیون فیلیپس ساخته میشوند، تخریب اکسیداسیونی آن ها با ایجاد اتصالات عرضی همراه میشود که این امر کاهش شاخص جریان مذاب را به همراه دارد.

آنتی اکسیدانهایی که برای پلیاتیلن مصرف میشوند همان هایی هستند که برای پلی پروپیل