مقایسه فنی و اقتصادی سیستم های توزیع کم فشار با سیستم های آبیاری سطحی و بارانی

مقایسه فنی و اقتصادی سیستم های توزیع کم فشار با سیستم های آبیاری سطحی و بارانیReviewed by Jingermachine-admin on Dec 5Rating:

در این مطالعه ، سیستم آبیاری کم فشار معرفی شده است و مزایا و معایب آن نسبت به سیستم های آبیاری سطحی ارائه شده است . سپس برای شبکه آبیاری واحد عمرانی شماره 5 دوسالق ، استفاده از سیستم آبیاری کم فشار به لحاظ فنی و اقتصادی مناسب تر از دیگر سیستم های آبیاری می باشد ، مزایایی همچون افزایش راندمان آبیاری ، کاهش زمان اجراء ، کاهش حجم آب مورد نیاز از مزایای سیستم آبیاری مدرن سطحی مثل آبیاری جویچه ای یک در میان ، آبیاری جویچه ای با دبی کاهش یافته و دیگر سیستم های مدرن توزیع آب در شبکه و مزرعه برای کشاورزان فراهم شده که می تواند با راندمان سیستم آبیاری تحت فشار (بارانی ) رقابت نموده و در شرایط محدودیت اجرای کانال و سیستم تحت فشار گزینه ای مناسب باشد . ضمن این که این روش با شرایط اجتماعی منطقه نزدیک است و امکان آبشویی اولیه اراضی شور با حجم زیاد نیز فراهم است . در پایان توصیه ها و پیشنهادات برای ارتقاء توسعه و شناخت این سیستم ارائه شده است.

برای افزایش راندمان آب در بخش های انتقال ، توزیع و مصرف آب در کشاورزی و به تبع آن افزایش بهره وری آب راهکارهای متعددی در احداث و بهره برداری از شبکه های آبیاری پیش رو می باشد . امروزه توجه و گسترش سیستم های آبیاری تحت فشار و جایگزینی این سیستم ها به جای سیستم آبیاری سطحی (بخصوص در داخل مزارع ) بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است . اما در بعضی از مناطق به دلایل خاص از جمله ؛ تبخیر و بادبردگی زیاد ( در مناطق گرم و خشک و بادخیز ) ، وجود شرایط شوری و قلیائیت بسیار بالا که برای اصلاح اولیه آنها نیاز به ورود حجم زیادی آب به مزرعه در مدت زمانی کوتاه (دبی بالا ) برای آبشویی است ، صرف هزینه های گزاف تامین انرژی برای شبکه های آبیاری تحت فشار در مناطقی که فاصله زیادی از شبکه های انتقال برق دارد ، شرایط خاص اجتماعی ، الگوهای کشت و پراندگی اراضی در قطعات کوچک ، توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در داخل مزارع را در برخی از مناطق با مشکل روبرو می نماید و از طرف دیگر وجود برخی محدودیت ها برای ساخت کانال های آبیاری از جمله عدم وجود منابع قرضه مناسب ( از نظر کمی و کیفی ) ، کمبود و همچنین فاصله زیاد مصالح مورد نیاز مثل شن و ماسه از منطقه ، وجود خاک های مسئله دار (تورم زا و گچی ) ، احداث کانال های آبیاری را در بخش انتقال و توزیع را با مشکلات زیادی همراه خواهد نمود . لذا باید گزینه ای مناسب برای چنین شرایطی هم که سیستم آبیاری بارانی و هم احداث کانال با محدودیت های فنی و اقتصادی همراه است ، معرفی نمود . در این خصوص استفاده از سیستم های آبیاری کم فشار یکی از گزینه هایی است که در برخی از مناطق می تواند توصیه شود ، بدین صورت که توزیع آب در شبکه توسط خطوط لوله کم فشار انجام شده و آبیاری داخل مزارع توسط هیدروفلوم به روش آبیاری سطحی صورت پذیرد . در این مقاله ضمن معرفی مختصر این روش و ذکر مزایا و معایب آن مقایسه فنی و اقتصادی این روش با سیستم های آبیاری سطحی و تحت فشار برای دو شبکه مطالعه شده در استان خوزستان می شود .

برای مشاهده متن کامل مقاله لطفا فایل p.d.f آن را دانلود نمایید