معیار های انتخاب پلی اتیلن برای شبکه توزیع گاز طبیعی

معیار های انتخاب پلی اتیلن برای شبکه توزیع گاز طبیعیReviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:

چکیده:
از آغاز کاربرد سیستمهای پلاستیکی در شبکه توزیع گاز طبیعی حدود 30 سال می گذرد . برای این منظور تا کنون از سه ترکیب پلی اتیلن ، پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید ضربه پذیر استفاده شده است .پلی اتیلن در بیش از 90 درصد شبکه های پلاستیکی توزیع گاز نقش دارد . در انتخاب مواد مناسب برای ساخت لوله عوامل زیادی دخالت دارند . هر ماده با خواص ویژه خود تعیین کننده حوزه کاربرد و عوامل طراحی است . عوامل مؤثر در انتخاب مواد برای ساخت لوله های شبکه گاز رسانی عبارت اند از : نیروهای بیرونی (خاک ، وسایل نقلیه و عوامل غیر طبیعی ) ، نیروهای درونی(فشار مجاز داخلی و ترکیب شیمیایی گاز ) ، خواص مواد (استحکام مکانیکی دراز مدت و دوام ،چقرمگی یا تردی و پایداری در برابر رشد سریع ترک ) ، شیوه برقراری اتصال ، هزینه مواد و هزینه های نصب سیستم در این مقاله مهمترین خواص پلی اتیلن برای استفاده در ساخت لوله های گاز رسانی و معیارهای پذیرش مورد بحث و بررسی قرار می گیرند .

دانلود مقاله