معرفی مدیریت

روتنگران پارسه شركتي درسطح بين المللي است كه درزمينه طراحی،ساخت وتولیددستگاههای جوش پلی اتیلن والکتروفیوژن برای اتصال لوله های تک جداره HDPEگاز-آب وفاضلاب فعاليت دارد.ازبدو تاسيس،اين شركت باتكيه بردانش سرمايه هاي انساني خودوانتقال فن آوريهاي نوين وبه كارگيري آن توانسته است رشدقابل ملاحظه اي درمهندسي واجراي پروژه هاي درحوزه هاي مختلف كسب كند .

مديريت نوين وپويا،تعهدبه ارزشهاي انساني وشايسته سالاري وبومي سازي تكنولوژيهاي روزدنياازجمله دستاوردهاي روتنگران پارسه است

مدیرعامل        محمدرضا عزیزی                 09121249231                info@rothengaran.com

مدیر فروش     محمود اسدی                      02632701094               mahmoodasadi3@gmail.comسایر محصولات و اطلاعات لوله و دستگاه جوش پلی اتیلن