لوله پی وی سی – پلیکا

لوله پی وی سی - پلیکا

روتنگران پارسه قادر به تولید لوله های یو پی وی سی از سایز ۲۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیمتر میباشد.

روتنگران پارسه تولید کننده لوله یو پی وی سی-پلیکا درفشارهای ۴-۶-۱۰ اتمسفرودرشاخه های ۶ و۱۲متری وتا ۱۰۰۰ میلیمترميباشد. لوله های یو پی وی سی درشاخه های ۶و۱۲متری تولید می شود.

لوله یو پی وی سی

مزایای لوله یو پی وی سی – upvc به شرح زیر می باشد :
مقاومت در برابر خوردگی:
لوله های یو پی وی سی-upvc نارسانای جریان الکتریکی هستند و در برابر واکنش های الکتروشیمیایی ناشی از اسیدها، بازها و نمک ها که منجر به خوردگی در فلزات می شوند، مقاوم هستند.این ویژگی درسطح داخلی وخارجی لوله‌ upvc وجوددارد.درنتیجه،استفاده ازلوله ی U-PVCدرکاربردهایی که درآن خاک مهاجم وجود دارد،بسیاربه صرفه است.

مقاومت شیمیایی بالا:
upvc در برابر بسیاری از الکل ها، روغن ها و مواد نفتی غیرآروماتیک مقاوم است.این ماده همچنین در برابر اکثر خورنده ها نظیر اسیدهای غیرآلی، بازها و نمک ها مقاوم است. برای کارهای معمول آبرسانی، لوله های U-PVC کاملاً در برابر مواد شیمیایی موجود در خاک وآب مقاوم هستند.مسئله ی مقاومت شیمیایی تنها هنگامی مطرح می شودکه محیط های غیرعادی وجود داشته باشدویاازلوله برای انتقال موادشیمیایی استفاده شود.

مدول الاستیسیته ی بالاوانعطاف پذیری:
مقاومت لوله پلیکا دربرابرشکست یکی ازمزایای عملکردی مهم آنهامحسوب میشود.لوله های U-PVC (پلیکا) تحت بارقادرندبدون شکستگی تغییرشکل بدهند.مدول الاستیسیته U-PVC یکی از مزایای مهم آن برای کاربردهای فنی محسوب می شود، به خصوص در شرایطی که حرکت یا لرزش خاک محتمل باشد (زمین لرزه و …). بالا بودن این کمیت باعث می شود تا پدیده دوپهنی در این لوله ها به حداقل برسد. همچنین با توجه به این که ضخامت لوله های فاضلابی بر اساس مقدار مدول الاستیسیته ی رزین مصرفی در ساخت لوله تعیین می گردد، بالا بودن مدول U-PVC باعث کاهش ضخامت لوله و افزایش سطح مقطع عبور جریان می شود.

لوله یو پی وی سی

استحکام کششی بلندمدت:
لوله های U-PVC به گونه ای فرمول بندی می شوندتااستحکام کششی بلندمدت بالایی داشته باشند.حداقل استحکام موردنیاز(MRS)(که درطراحی لوله های تحت فشاربه کار میرود)،برای لوله های U-PVC درحدوددوبرابربیشترازمقادیرمتناظردیگرلوله های پلاستیکی نظیرپلی اتیلن است.به همین دلیل هم ضخامت لوله های U-PVCنسبت به سایرلوله های پلاستیکی کمتربوده ودر نهایت وزن لوله پی وی سی – لوله پلیکا کمتری نیز دارد،که این مسئله مزیت مهمی محسوب میشود.

نسبت استحکام به وزن بالا،وزن سبک:
استحکام بالای یو پی وی سی  باعث حداقل شدن ضخامت وسبکی این لوله هامیگردد.لوله های U-PVC مزیت سبکی چشمگیری دارندکه جنبه ایمنی مهمی محسوب میشود.امکان حمل ونقل آسان، آسیبهای کاری راحداقل نموده ونصب وحمل ونقل ارزانترراتسهیل میکند.یک فردمیتواندبه راحتی دولوله ی۶متری بااندازه ۱۱۰راحمل کند،ولی تنها قادراست کمتراز ۱/۵ مترلوله ۱۱۰آهنی راباهمان نیرو حمل کند.
اتصالات آب بند:
یک مزیت مهم برای هر لوله آب بندی اتصالات آن است. لوله های U-PVC (پلیکا) با عمق دخول بالا و سیستم های اتصال اورینگی (Push-fit) توانسته است از طریق همین مزیت بسیاری از محصولات سنتی را کنار بزند.لوله های یو پی وی سی جهت مصارف آب -فاضلاب شهری وصنعتی وصنایع نفت وگازمورداستفاده قرارمیگیرد.
همچنین مواردی از کاربرد لو له های upvc :

  • فاضلاب (شهری بدون فشار و تحت فشار،فاضلاب داخل ساختمان)
  • كشاورزي (آبياري تحت فشار ،آبياري بدون فشار و زهكشي ، جدار چاه)
  • عبور كابل هاي الكتريكي و مخابراتي
  • انتقال آب باران (ناوداني)
  • تهويه هوا(لوله هواکشی)

استانداردها و ويژگيها:
لوله های u-pvc (پلیکا) طبق استاندارد ISO و EN بشرح زير طبقه بندي ميشوند:
لوله هاي پليکا فاضلابي جهت استفاده در داخل ساختمان زير و روي کار طبق استاندارد EN1329 و يا استاندارد ملي ISIRI9119 ايران،لوله و اتصالات پليکافاضلابي پوش فيت جهت استفاده در محدوده يا خارج ساختمان و جمع آوري آبهاي سطحي (زير خاک) طبق استاندارد EN1401 و يا استاندارد ملي ISIRI9118 ايران،لوله و اتصلات پليکا انتقال آب تحت فشار طبق استاندارد EN1452 و يااستاندارد ملي ISIRI9117 ايرانلوله ها پليکا انتقال آب باران جهت نصب روي کار طبق استاندارد EN12200  و يا استاندارد ملي ISIRI ايران،لوله هاي پليکا انتقال کابلهاي مخابراتي و برق جهت نصب زير خاک طبق DIN16873 يا استاندارد ISIRI ايران.