لوله پلی اتیلن اسپیرال لوله درز دار

لوله پلی اتیلن اسپیرال لوله درز دارReviewed by Jingermachine-admin on Dec 31Rating:

لوله هاي فولادي درزدار(اسپيرال) براي انتقال مايعات،توليدپروفيلهاي قوطي ، ساخت مصنوعات وسازه هاي فلزي به كار برده ميشود.اين لوله ها بر اساس روشهاي مختلف توليد کاربردهاي گوناگوني دارند.مصارف اين لوله ها بيشتر براي آب وگازميباشد.

لوله پلي اتيلن اسپيرال توليدي اين شرکت ازنوع درزجوش بوده وبه روش جوشکاري زيرپودريSubmerged Arc Welding(SAW) وبا استفاده ازدوالکترودTandem Arc ميباشد.وجود دو خط توليد،امکان توليد دو لوله اسپيرال با اقطار مختلف را به صورت هم زمان فراهم مينمايد.تکنولوژي خط توليد از کشورهاي صاحب نام نظيرPRDآمريکاوHOESCH آلمان مي باشدکه لوله هاي توليدي تاکنون درطرحهاي مختلف آبرساني،صنايع پتروشيمي و نيروگاههاي مختلف استفاده شده است.هدف از نوع توليدلوله اسپيرال پلي اتيلن با درز جوش مارپيچ به دليل نيازمندعرض ورق درحدود 10 متر براي توليدلوله هاي 3000 ميليمتر مي باشد که توليد آن دردنيا ميسرنميباشد که با اين روش توليدميتوان با هر ميزان عرض ورق انواع لوله با قطرها بالا توليد نمود.

استاندارد لوله هاي فلزي:

SPEC 5L : مشخصات استاندارد ابعادي، نوع ماده و شرايط انتقال سيال به لوله استيل جوشي و بدون درز که بويژه براي خطوط لوله استفاده مي شود.
ASTM A 106 / ASME SA 106 : مشخصات استاندارد و فني لوله کربن استيل بدون درز، مناسب براي سرويس هاي دما بالا.
ASTM A 333 / ASME SA 333: مشخصات استاندارد و فني لوله استيل بدون درز، مناسب براي سرويس هاي دما پايين.
ASTM A 335 / ASME SA 335: استاندارد فني لوله استيل-آلياژ آهني بدون درز، براي سرويس هاي دما بالا.
ASTM A 520 : مشخصات استاندارد براي ملزومات جانبي لوله براي لوله هاي کربن استيل جوشي مقاوم االکتريکي که اين استاندارد تست هاي مختصري را در نظر مي گيرد، به علاوه ملزومات ويژه براي سرويس هاي دما بالا، صرفنظر از ملزوماتي که تعدادي از ازمايش ها و تست-فشار را مورد توجه قرار مي دهند. اين مشخصه همچنين شامل يک جدول مي باشد که حداقل تنش کششي در دماهاي مشخص شده را بيان مي کند.
ASTM A 530 / ASME SA 530 : مشخصات استاندارد که بطور کلي حداقل ملزومات پايه براي کربن و آلياژ لوله استيل را بيان مي کند (a.o. for A 106/ SA 106). اين استاندارد روش هاي کاربردي آزمايش، تست و فشار را نيز شامل مي شود.
ASME B 36.10:مشخصات استاندارد که ابعاد لوله کربن استيل و تيوب را بيان مي کند. اين استاندارد يک بررسي روي قطرهاي بيروني لوله، اسکجوئل لوله، ضخامت ديواره و وزن ها انجام مي دهد.رنج سايز از قطر” ?/? به بالا و شامل “?? مي باشد.
BS 3059 قسمت يک:مشخصات استانداردبراي شرايط انتقال فني لوله هاي درزدارکربن استيل ازجنس ERW 320 باتنش کششي پايين وبدون خواص براي دماهاي بالا.
به خاطر تنش کششي پايين(حداکثر??? N/mm2) وبخصوص در يک طول زياد(به عنوان نتيجه سرد شدن آهسته)اين لوله ها بويژه براي براي متصل شدن روي ماشينهاي اتصال اتوماتيک مناسب مي باشند.
DIN 1626:مشخصات استاندارد براي شرايط فني تيوب هاي بدون درز کربن استيل براي کاربرد هاي خاص DIN 1626 ملزومات کيفيت مواردي که در اجرا تيوب با آن مواجه مي شودرابيان مي کند.
DIN 2394 قسمت يک:مشخصات استاندارد که ابعاد تيوب هاي جوشي دقيق کربن استيل را بيان مي کند. اين استاندارد قطرهاي خارجي لوله، ضخامت ديواره وزن ها و تحمل لوله رابيان مي کند.
DIN 2394 deel 2:مشخصات استاندارد براي شرايط انتقال فني تيوبهاي دقيق جوشي کربن استيل،اين تيوب ها بويژه وقتي ابعاد وسطح موردنظرخيلي نسبت به شرايط متفاوت باشدمورداستفاده قرارمي گيرد.
DIN 2440 : مشخصات استاندارد براي تيوب هاي جوشي وبدون درز معروف به تيوب هاي دنده اي (که به عنوان تيوب هاي گاز نيز شناخته مي شوند) اين تيوب ه