فروش لوله پلی اتیلن ، قیمت لوله پلی اتیلن p80 ، لوله پلی اتیلن pe100

گروه تولیدی روتنگران لوله های تک جداره پلی اتیلن رابا مواددانسیته HDPE واز نوع مواد PE100وPE80 خودرنگ بروج تولیدوعرضه مینماید. پلی اتیلن PE100 باتوجه به خاصیت ضداشعه ماورابنفش عملا مشکل لوله پلی اتیلن واتصالات پلی اتیلن رابرطرف نموده است.

HDPE pipeلوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن جهت مصارف آب،گاز،نفت،فاضلاب شهری وصنعتی معمولاازمواد HDPEوازنوع PE80وPE100استفاده میشوند.

جهت تولید لوله های پلی اتیلن،دستگاه اکسترودرمورداستفاده میبایست ازبهترین کیفیت برخوردارباشدتامحصول تولیدی دارای کیفیت مطلوب باشد. مواداولیه مورداستفاده میبایست نووعاری ازهرگونه افزودنی بغیرازمستربچ موردنیازدرلوله باشد. روش تولیدمناسب وتحت کنترل باعث جلوگیری ازاکسایش موادپلی اتیلن گردیده وموادسوخته نشده که این عامل باعث افزایش خواص کیفی لوله پلی اتیلن منجمله مقاومت واستحکام درمقابل شکستگی میگردد.

درصد دوده درلوله های پلی اتیلن در زمان تولیدمیبایست یکنواخت باشدواین امرموجب جلوگیری ازتضعیف مقاومت کششی لوله درمحلهای پرتجمع دوده میگردد.

لوله های پلی اتیلن درزمان تولیدمیبایست دارای ضخامت یکسان ولوله به صورت گردودواربدون هیچگونه اوالیتی باشد.لوله های پلی اتیلن درشاخه های 6-9و12متری وتاسایز125به صورت کلافهای 100متری تولیدمیشوند.

استانداردهای لوله پلی اتیلن :

گارانتی وخدمات پس از فروش روتنگران پارسه

استاندارد لوله های پلی اتیلن براساس استاندارد DIN8074 و استاندارد ملی آن ISIRI 1331 و ISIRI 14421 برای لوله های پلی اتیلن PE100 با ضریب ایمنی 1/25 و شرایط دمائی 20 درجه با طول عمر50سال و فشارکاری مجاز تنظیم گردیده است.

لوله های پلی اتیلن تولیدی روتنگران از مواد بروج PE100 با قابلیت شعاع خمش مناسب تولید می شود. این خاصیت باعث سهولت نصب لوله های پلی اتیلن و در نتیجه نیاز به استفاده از اتصالات در پروژه کمتر می شود.امروزه لوله های پلی اتیلن روتنگران پارسه در پروژههای انتفال آب ،نفت ،گاز ،نفت وپتروشیمی بکارمیرود.

گروه تولیدی روتنگران پارسه با تولید برتر وکیفیت قابل قبول در تولید لوله های پلی اتیلن توانسته جایگاه خود را در وندور لیست شرکت های اب وفاضلاب ونفت وپتروشیمی حفظ نموده است.

کسب لوح افتخار بعنوان تولید کننده برتروصادرات به کشورهای همسایه منجمله ترکمستان تاجیکستان ارمنستان عراق وباکوازافتخارات دیگراین شرکت است.شعاع خمش مجازاین لوله ها به طورمتوسط 20برابرقطر خارجی بوده وبه دلیل انعطاف بسیاربالاراه حل ایده آلی برای حل بسیاری ازمواردومشکلات نصب واجرامیباشد.در نتیجه نصب واجرا بسیارسریعتروارازانترصورت می پذیرد.

جدول ضخامت لوله پلی اتیلن 10 الی 500

جدول ضخامت لوله پلی اتیلن 630-2500