لوله-فولادی-مانیسمان-(بدون-درز)

لوله-فولادی-مانیسمان-(بدون-درز)Reviewed by Jingermachine-admin on Dec 31Rating:

لوله هاي فولادي بدون درزبه لوله هاي فولادي گفته ميشودکه درتوليدوساخت آنهاهيچگونه درزوياجوشي به کارنرفته است،اين لوله هاعمومادرسايزهاي ۱/۲اينچ الي ۳۶ اينچ توليدوعرضه ميگردند.ازلوله هاي بدون درز(لوله مانيسمان)درمصارف وکارهاي تاسيساتي استفاده ميشود . کليه لوله هاي فولادي درمتريالهاي ذکرشده محصول کشورهاي(ايران ،اهواز,اکراين,چين,روس,اسپانياو..)ميباشد.کليه اقلام داراي شناسنامه(CERTIFIED)مطابق با HITNUMBERکالاميباشند.
استانداردلوله هاي فلزي:
SPEC 5L :مشخصات استانداردابعادي، نوع ماده وشرايط انتقال سيال به لوله استيل جوشي وبدون درزکه بويژه براي خطوط لوله استفاده ميشود.
ASTM A 106 / ASME SA 106 : مشخصات استاندارد و فني لوله کربن استيل بدون درز،مناسب براي سرويسهاي دمابالا.
ASTM A 333 / ASME SA 333: مشخصات استاندارد و فني لوله استيل بدون درز، مناسب براي سرويس هاي دما پايين.
ASTM A 335 / ASME SA 335: استاندارد فني لوله استيل-آلياژآهني بدون درز،براي سرويس هاي دمابالا.
ASTM A 520 :مشخصات استاندارد براي ملزومات جانبي لوله براي لوله هاي کربن استيل جوشي مقاوم الکتريکي که اين استانداردتستهاي مختصري رادرنظرميگيرد، به علاوه ملزومات ويژه براي سرويسهاي دمابالا، صرفنظرازملزوماتي که تعدادي ازآزمايشهاوتست-فشارراموردتوجه قرارميدهند.اين مشخصه همچنين شامل يک جدول ميباشدکه حداقل تنش کششي دردماهاي مشخص شده رابيان ميکند.
ASTM A 530 / ASME SA 530 : مشخصات استانداردکه بطورکلي حداقل ملزومات پايه براي کربن وآلياژلوله استيل را بيان ميکند(a.o. for A 106/ SA 106).اين استانداردروشهاي کاربردي آزمايش،تست وفشاررانيزشامل ميشود.
ASME B 36.10: مشخصات استانداردکه ابعاد لوله کربن استيل وتيوب رابيان ميکند.اين استاندارد يک بررسي روي قطرهاي بيروني لوله،اسکجوئل لوله،ضخامت ديواره ووزنها انجام ميدهد.رنج سايزازقطر ?/? به بالاوشامل ??مي باشد.
BS 3059 قسمت يک:مشخصات استانداردبراي شرايط انتقال فني لوله هاي درزدار کربن استيل از جنس ERW 320 با تنش کششي پايين و بدون خواص براي دماهاي بالا.
به خاطر تنش کششي پايين(حداکثر??? N/mm2) و بخصوص در يک طول زياد (به عنوان نتيجه سرد شدن آهسته) اين لوله ها بويژه براي براي متصل شدن روي ماشين هاي اتصال اتوماتيک مناسب مي باشند.
DIN 1626:مشخصات استاندارد براي شرايط فني لوله هاي بدون درز کربن استيل براي کاربردهاي خاص DIN 1626 ملزومات کيفيت مواردي که دراجراتيوب باآن مواجه ميشود رابيان ميکند.
DIN 2394 قسمت يک :مشخصات استاندارد که ابعادلوله هاي جوشي دقيق کربن استيل را بيان مي کند. اين استاندارد ازلوله هاي بدون درز(لوله مانيسمان) درمصارف وکارهاي تاسيساتي استفاده ميشود.لوله مانيسمان درمنابع لوله هاي گازپالايشگاه ها،کارخانجات پتروشيمي وبسياري ازصنايع کاربردفراوان دارد .