لوله بتنی

لوله بتنی فاضلابی مسلح
  لوله های بتنی از سایز 400 الی 2400 میلی متر به استفاده از روش ویبره پرس تولید می گردد که شامل دستگاه سیمپلکس با دو خط تولید، سه دستگاه مولتی پلکس باشش خط تولیدویک دستگاه jaeger بایک خط تولیدمیباشدکه هرکدام توانایی تولید درسایزهای مختلف رادارند.
لوله های بتنی مسلح فاضلابی
بر اساس استاندارد ویژگی های لوله های بتنی مسلح برای جمع آوری آب باران و فاضلاب بشماره 8906 و همچنین آئین نامه ASTM-C76 تولید می گردد.
براساس مقدار میلگرد بکار رفته در جدار لوله که بسته به قطر و نوع لوله می تواند در یک الی دو لایه در داخل جدار لوله بتنی نصب گردد، لوله های بتنی مسلح فاضلابی به پنج کلاس طبقه بندی می شوند که مشخصات هر کدام براساس سطح مقطع میلگرد بکار رفته در هر متر طول لوله ها تعیین گردیده است
لوله بتنی پایپ جکینگ
پایپ جکینگ روشی برای نصب لوله‌های بتنی به منظورزهکشی آبهای سطحی ویاشبکه فاضلاب شهری درکشورهای مختلف مورداستفاده قرارمی‌گیردپایپ‌جکینگ برای نصب لوله‌های زیرزمینی بدون ایجادمزاحمت برای تأسیسات روزمینی وقطع ترافیک عبوری ازسطح زمین است.این روش نخستین باردردهه 1920 برای جک نمودن لوله‌ بتنی مورداستفاده قرارگرفت.این روش یک شیوه‌ی بسیاراقتصادی برای مسیرهای کوتاه خط لوله(درفاصله های حدود 150متربین ایستگاههای استقرارجک( و جهت عبور خط لوله از زیر تأسیسات شهری،راههای اصلی وراه‌آهن می‌باشد که درمقایسه باروشهای حفاری ترانشه روبازهم اقتصادی‌ترمیباشد.امروزه بدلیل افزایش جمعیت ومتمرکزبودن ساختمانهاوتأسیسات شهری وترافیک موتوری ناشی ازگسترش شهرهااین روش به عنوان یک راه‌حل اقتصادی ومناسب جایگزین روشهای قدیمی باب گردیده است.

روتنگران پارسه تامین  کننده انواع لوله بتنی مسلح از قطر 400 الی 2400 میلی متر می باشد.

betoni-mosalahبتن مسلح شامل سیمان، سنگدانه و آب می باشد که در آن فولاد به نحوی در بتن جاگذاری می شود که فولاد و بتن با هم عمل کنند.

لوله های بتنی مسلح فاضلابی طبق آئین نامه لوله های بتنی مسلح برای جمع آوری آب باران و فاضلاب ASTM-C76 و همچنین استاندارد 8906 تولید می گردند.

مزایای لوله های بتنی :
ارزانی ، مقاومت نسبت به خوردگی و تحمل فشار های داخلی ، دوام زیاد