لوله اسپیرال پلی اتیلن

لوله کاروگیت دوجداره اسپیرال

لوله های دوجداره اسپیرال پلی اتیلن روتنگران پارسه ازموادپلی اتیلن دانسیته بالا(HDPE) تولیدوبه دوصورت کاروگیت اسپیرال واسپیرال تولیدمی شونددرلوله های کاروگیت اسپیرال روی لوله هاهمانندلوله های کاروگیت به صورت آکاردونی بوده ودرنوع دوم که به صورت لوله های اسپیرال بابدنه ی روی لوله صاف تولیدمیشوند.دراین نوع لوله ها معمولالایه داخلی رابمنظورویدنوگرافی ازموادرنگی روشن استفاده می کنندلایه خارجی همیشه بصورت مواد خودرنگ مشکی استفاده می شوندلوله های دوجداره اسپیرال یا کاروگیت ازنظرمشخصات فنی سبک ترازلوله های تک جداره پلی اتیلن ساخته وتولیدمیشوند.

لوله های کاروگیت ویالوله های اسپیرال درمواردی که سیالات درفشارپایین ازآن عبورمی کنندمی توانندکاربردداشته باشند.لوله های اسپیرال پلی اتیلن درانتقال سیالات(فاضلاب شهری و صنعتی) انتقال هوادرزیرخاک جمع آوری آبهای سطحی وزهکشی کاربرد دارد.

برای مشاهده لیست قیمت لوله اسپیرال پلی اتیلن روی لینک زیر کلیک نمائید

لیست قیمت

لوله های کاروگیت اسپیرال معمولادرسایزهای بزرگ که امکان با لوله های کاروگیت وجود نداردساخته و تولیدمی شونددرلوله های کاروگیت اسپیرال مقاومت حلقوی (Ringstiffness)تابعی ازشکل جداره لوله است.جهت اقطاربسیار بزرگ امکان تولید به روش کاروگیت وجود ندارد لذا گروه تولیدی شرکت روتنگران پارسه تولید آنها را به روش اسپیرال کاروگیت که تا اقطار 3500 میلی متر،بعهده گرفته است لذا فرق مهم این روش تولید با روش تولید اسپیرال آنست که در این روش لایه ها بر روی هم نشسته (Overlab) و اتصال بسیار خوبی (bounding)صورت میپذیرد.به این تریتب لوله اسپیرال کاروگیت علیرغم آنکه قطر بزرکتری دارد ازنظر تحمل بارهای فشاری، صافی سطح و ضخامت جداره داخلی در سطح استاندارد تولید میگردند. شرکت روتنگران پارسه با تطبیق دادن شرایط و الزامات استاندارد با تولید این لوله ها و نیز ارائه راه حلهای متناسب با نحوه کاربری وکارگذاری آنها جهت اتصال واستفاده ازکوپلرهای سرخودویاجدا، نصب واجرای این نوع لوله ها را تسهیل وبادوام بودن آنهارا تضمین می نماید.

طراحی جداره به صورت مقاطع مستطیلی و یا حلقوی شکل بوده که این امر باعث افزایش مقاومت حلقوی می باشد.روش اتصال دوسر لوله از جوش های اکسترودر که با مواد مذاب پلی اتیلن دو سر لوله به یکدیگر متصل می شوند.روش دیگر جهت اتصال دو سر لوله روش الکتروفیوژن بوده که سر لوله های تولیدی با سیمهای نیکل و کروم بافته و جریان برق دو سر لوله را ذوب و به یکدیگر جوش و متصل می شوند.سایر محصولات و اطلاعات لوله و دستگاه جوش پلی اتیلن