قیمت-دستگاه-جوش-پلی-اتیلن

 تاریـــخ : 96/01/14

 قیمت ها به روز بوده و با نوسانات بازار قابل تغییر می باشد:

رديف

کـد کالا

شرح کـــــــــــــــالا

  تیپ معمولی   

(قيمت بريال)

تيپ صادراتي

(قيمت بريال)

1

32R110H

دستگاه 110-32 دستي

21/000/000

24/000/000

2

50R160H

دستگاه 160-50دستي(90)

23/000/000

25/000/000

3

50R200H

دستگاه 200-50 دستی(90)

26/500/000

30/000/000

4

90R250H

دستگاه 250-90 دستی

30/000/000

35/000/000

5

90R315H

دستگاه 315-90 دستی

40/000/000

45/000/000

6

50R160F

دستگاه روميزي  فاضلابي160-50

42/000/000

44/000/000

7

R50NH160

دستگاه نیمه‌هیدرولیک 160-63(50)

35/000/000

46/000/000

8

R200N63

دستگاه نیمه‌هیدرولیک 200-63(50)

42/000/000

58/000/000

9

R250N63

دستگاه نيمه هيدروليک 250-90(63)

46/000/000

68/000/000

10

R315NH90

دستگاه نيمه هيدروليك 315-90

58/000/000

82/000/000

11

R315NH90

دستگاه نيمه هيدروليك 400-200

75/000/000

98/000/000

12

R50H160

دستگاه هیدرولیک 160-50

43/000/000

65/000/000

13

R200H63

دستگاه هيدروليک 200-63(50)

51/000/000

68/000/000

14

R250H90

دستگاه هيدروليک 250-90(63)

53/000/000

82/000/000

15

R315H90

دستگاه هيدروليک 315-90(63)

65/000/000

95/000/000

16

R200H400

دستگاه هيدروليک400-200(160)

85/000/000

120/000/000

17

R250H500

دستگاه هيدروليک 500-315(250)

110/000/000

185/000/000

18

R315H630

دستگاه هيدروليک 630-400(315)

138/000/000

210/000/000

19

R400H800

دستگاه هيدروليک 800-500(400)

380/000/000

480/000/000

20

R500H1000

دستگاه هيدروليک 1000-630(500)

 

580/000/000

21

R800H1200

دستگاه هيدروليک 1200-710 با جرثقيل

 

680/000/000