فرایند ساخت لوله جوشکاری زیر پودری

فرایند ساخت لوله جوشکاری زیر پودریReviewed by Jingermachine-admin on Dec 11Rating:

خلاصه مقاله
بدون شک بیشترین حجم جوشکاری در کشور در کارخانه های ساخت لوله های قطور و به روش جوش زیرپودری صورت میگیرد که بصورت تقریبی بیش از 5000 کیلومتر در سال میباشد، هر گونه تغییر در تکنولوژی ساخت لوله های قطور بخصوص بحث جوش ،منجر به بهبود کیفیت محصول، کاهش هزینه های ساخت خواهد شد. تولید لوله های قطور با شکل دهی و جوشکاری لبه های ان صورت میگیرد.بسته به روش شکل دهی ورق، روش های تولید لوله های قطور به دو گروه درز مستقیم یا حلزونی (spiral) انجام میشود. ولی جهت اتصال لبه ها از جوش زیر پودری (SAW) و یا جوش با گاز محافظ (GMAW) بهمراه جوش زیرپودری استفاده میشود. یکی از بهینه سازی های انجام یافته تغییر جوش زیرپودری از حالت یک مرحله ای به حالت دو مرحله ای میباشد.
در فرایند جوش زیرپودری دو مرحله ای عموما جوش ریشه با گاز محافظ(GMAW) صورت گرفته و سپس جوش زیرپودری صورت میگیرد.در این مقاله در ابتدا روش های مختلف ساخت لوله های قطور بیان میگردد، سپس روشهای جوش زیرپودری یک مرحله ای و دو مرحله ای و مزایا و معایب هر یکدر ساخت لوله های قطور درزدار (درز مستقیم یا اسپیرال) بیان میشود. جوش زیرپودری (SAW) و جوش با گاز محافظ (GMAW) بصورت مستقل و ترکیب انها با ذکر پارامترهای کیفی بررسی میشود.نتایج حاصل بخصوص از نظر خواص مکانیکی با ذکر تاثیر عناصر الیاژی مواد مصرفی و متغیرهای فرایند جوش کاری به فلز جوش و ناحیه (HAZ) شرح داده میشود. در پایان با ذکر یک جمع بندی، دلایل تبدیل جوش زیرپودری یک مرحله ای به دو مرحله ای در تمامی روش های ساخت لوله های قطور (درز مستقیم یا اسپیرال) بیان میشود.

دانلود مقاله

تاریخ درج : 1394/03/24