فاضلاب یک آب زائد نیست

فاضلاب یک آب زائد نیستReviewed by Jingermachine-admin on Dec 11Rating:

خلاصه
منابع آب یکی از موضوعاتی است که طبق نظر کارشناسان در آینده از دلایل بروز درگیری و جنگ در سراسر جهان و به خصوص در منطقه خاورمیانه خواهد بود و از این رو اکثر کشورها به دنبال دستیابی به منابع جدید آب هستند. از جمله در جهان امروز به فاضلاب تصفیه شده به عنوان منبع جدیدی برای آب می نگرند. بر این اساس اکثر نقاطی که با کمبود آب مواجه هستند در تلاش برای جایگزینی این منبع جدید آب با منابع سنتی آن(آب زیرزمینی و آب جاری) هستند. نکته حائزاهمیت این است که با افزایش شهرنشینی و سطح رفاه جوامع، مصرف آب افزایش یافته و بحران های کمبود آب بیش از پیش آشکار خواهد شد. این در حالی است که با افزایش رفاه اجتماعی، میزان فاضلاب جمع آوری شده نیز بیشتر می شود و از این رو می توان گفت استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده(به عنوان یک منبع آب) در تقابل با رشد جامعه نیست، بلکه همخوان با آن است و لازم است توجهی دوچندان بدان داشت و اصطلاحاً باید از هم اکنون، آینده را مهندسی کرد» چون در آینده خشکسالی ها بیشتر خواهد شد.
نهایتاً اینکه براساس کیفیت فاضلاب تصفیه شده، می توان از آن در کشاورزی، آبیاری، کاربردهای مختلف صنعتی به خصوص در برج های خنک کن صنایع، پالایشگاه ها و نیروگاه ها بهره گرفت. سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۸ را سال بین المللی دفع بهداشتی فاضلاب اعلام کرده است.

دانلود مقاله
تاریخ درج : 1394/03/26