فاضلاب و تصفیه فاضلاب

فاضلاب و تصفیه فاضلابReviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:

تعریف فاضلاب
فاضلاب یا گنداب عبارت است از اب استفاده شده ای که برای مصرف خاص خود قابل استفاده مجدد نیست یا به عبارتی کیفیت ان پایین تر از قبل از استفاده از ان میباشد. این اب دارای مقادیری فضولات جامد و مایع است که از خانه ها، خیابانها،شستشوی زمین ها و در مجموع ناشی از فعالیتهای انسانی نظیر سرویس های بهداشتی، کارخانه ها،صنایع و کشاورزی است. چون این اب اغلب ناپاک و دارای بوی نامطبوعی است اغلب گنداب نیز نامیده میشود.
فاضلاب یا گنداب ممکن است خانگی یا ترکیبی از فاضلاب خانگی، فاضلاب صنعتی و یا فاضلاب کشاورزی باشد. حجم فاضلاب تولیدی در اجتماعات به موارد زیر بستگی دارد:
1. عادات فردی: هرچه میزان اب مصرفی مردم بیشتر یاشد فاضلاب تولیدی انها بیشتر خواهد شد.
2. نوع شبکه گرداوری فاضلاب: در نوع ترکیبی حجم فاضلاب بیشتر خواهد شد.
3. تغییرات فاضلاب در زمان
علل لزوم تصفیه فاضلاب
فاضلاب میبایست قبل از اینکه در مرحله نهاییبه ابهای پذیرنده دفع گردد،تصفیه شود تا اینکه :
1. بیماری های واگیر ناشی از الودگی های فاضلاب مهار و بهداشت عمومی تامین گردد.
2. حفظ منابع اب از طریق عدم الودگی ابهای سطحیو زیرزمینی و در صورت امکان استفاده مجدد
3. حفظ محیط زیست: فاضلاب را به روش های متعددی تصفیه میکنند. در بین این روش ها تصفیه زیست شناختی ، رایج تر است.
تصفیه فاضلاب
باتوجه به روند افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ که خود بصورت طبیعی باعث افزایش میزان فاضلاب شهری میگردد زمینه تشکیل سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری امری لازم و ضروری به نظر میرسد . در این تحقیق سعی شده بصورت اجمالی در مورد فاضلاب و تصفیه و برگشت آن به سیستم آبرسانی نگاهی گذرا داشته باشیم .
هدف از تصفيه فاضلاب
حال که به اهميت مواد زايد موجود در پسابها پي برديم بهتر آن است که قبل از رها نمودن آنها به طبيعت فکري بحالشان کرده و به اصطلاح امروزي تصفيه نمائيم.
اهداف مهم تصفيه فاضلاب به قرار زير است:
-1حفظ منابع آب و کنترل آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
-2جلوگيري از لطمه و تخريب محيط زيست (حفظ تعادل اکوسيستم و جنبه هاي زيبايي شناختي محيط زيست(
-3حفظ بهداشت و سلامت افراد
-4استفاده مجدد
انواع روشهاي تصفيه فاضلاب
تصفيه فيزيکي
تصفيه بيولوژيکي
تصفيه شيميايي

دانلود مقاله

تاریخ درج : 1394/03/12