طول عمر لوله پلی اتیلن

طول عمر لوله پلی اتیلنReviewed by Jingermachine-admin on Dec 5Rating:

میزان دوام لوله های پلی اتیلن
لوله های پلی اتیلن مقاومت بالائی در برابر سایش ، مواد اسیدی ، سیالهای نمکی و آلکالاین از خود بروز می دهند .

در شکل (۱۱) دیاگرام مقایسه ای که حاصل تحقیقات به عمل آمده در دانشگاه آلمانی درمستاد می باشد ، ارائه شده است که نشان دهنده ی مقاومت بالای لوله های انعطاف پذیر در برابر سایش می باشد.


طول عمر لوله پلی اتیلن

در شکل (۱۲) طول عمر مفید لوله های پلی اتیلن از نظر تغییرات مقاومت حلقوی در طول مدت زمان ارائه شده است و نشان دهنده ی تغییر جزئی در طول ۵۰ سال می باشد. این دیاگرام برای تولیدات یکی از کارخانه های اروپائی بوده و بسته به نوع مواد اولیه ، پروسه تولید ، جزئیات مقطع جدار لوله و قطر لوله تولیدی کارخانجات مختلف متفاوت بوده و یکی از مواردی است که در مقدمه این مقاله نیز به آن اشاره گردیده و تولید کنندگان داخلی می بایست برای تولیدات خود در اقطار مختلف و رده های مختلف این آزمایشات را انجام می دهند.

طول عمر لوله پلی اتیلن
در شکل (۱۳) تغییرات مدول الاستیسیته در طول مدت زمان برای تولیدات یکی از کارخانه های اروپائی رائه شده است که مقدار creep ratio از این دیاگرام برای اقطار ، رده های مختلف تولید ، مواد اولیه ی متفاوت و مقطع جدار لوله استخراج می گردد و می توان از آن در رفتار سنجی بلند مدت لوله های تولید استفاده کرد.
طول عمر لوله پلی اتیلن

دانلود مقاله

تاریخ درج : ۱۳۹۳/۰۸/۱۹