طراحی و اجرا

شرکت روتنگران پارسه در نظر دارد برای ارتقای سطح کیفی و بالا بردن استاندارد کاری در پروژه های اجرایی، نیروهای متخصص و آموزش دیده خود را در اختیار کارفرمایان محترم گذاشته و تا به روند کار سرعت عمل و دقت بیشتری را تزریق کند.
تاریخ درج: 1393/01/31