سوالات متداول جوش بات فیوژن

سوالات متداول جوش بات فیوژنReviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:
سوالات متداول جوش بات فیوژن
سایز لوله IPS چیست؟
IPS مخفف کلمه Iron pipe size است و در واقع استاندارد سایز لوله آهنی است که سالهاست این استاندارد موجود بوده است.
سایز لوله DIPS چیست؟
DIPS مخفف کلمه Ductile Iron pipe size است که در استاندارد سایز لوله داکتیل است که این استاندارد سایزها برای سالها موجود بوده است.
سایز لوله JIS چیست؟
JIS مخفف کلمه Japanese Industrial Standard است که استاندارد سایز لوله در ژاپن است.
سایز لوله ISO متریک چیست؟
ISO متریک مخفف کلمه International Standard Organization است که استانداردی برای لوله است و در اکثر نقاط جهان مورد استفاده قرار می گیرد.
سایز لوله CTS چیست؟
CTS مخفف کلمه copper tube size است که استاندارد سایز لوله مسی در آمریکا است.
DR یا SDR در سایز لوله به چه معناست؟
DR یا SDR به معنای ضخامت لوله است.


تاریخ درج : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴