ریراندینگ پلی اتیلن

روتنگران تولید کننده ریراندینگ چهت گرد کردن لوله پلی اتیلن پس از اسکوئیز کرده میباشد
این ابزار از جنس الومینیوم میباشد وقابلیت گردکردن لوله را تا سایز 160 م م  را دارد

 


روتنگران تولید کننده ریراندینگ پلی اتیلن جهت پروژههای نفت گاز وپتروشیمی میباشد


ریراندینگ 25-63 میلی متر
ریراندینگ 90-250 میلی متر

سایر محصولات و اطلاعات لوله و دستگاه جوش پلی اتیلن