راهنمای استفاده اپراتور از فرم عملیات جوشکاری

دستگاه جوش پلی اتیلن
اکثر لوله های پلی اتیلن از قطر 110 به بالا جهت اتصال دو سر لوله از جوش لب به لب و یا جوش الکتروفیوژن استفاده می کنند.در نقاط جوش خورده پلی اتیلن خاصیت خودمهاری را دارند که ضمن حفظ یکپارچگی اتصالات باعث حذف نیاز به مهار کننده ها و یا بلوک های ضربه گیر می شود.
با وجود مزایایی که روش اتصال جوش لب به لب(ButtFusion) دارد مهندسان راه های دیگری هم برای اتصال لوله های پلی اتیلن را در اختیار دارند که از جمله می توان از جوش الکتروفیوژن و اتصالات مکانیکی نام برد.
اپراتور و یا کارفرما در هنگام استفاده از ماشینهای جوش پلی اتیلن و نحوه کار با آنها می بایست فرم مخصوص عملیات جوشکاری را جهت هر سر جوش تکمیل و به ناظر پروژه تحویل نمایند.