دفترچه راهنمای جوشکاری | آموزش جوشکاری لوله پلی اتیلن

دفترچه راهنمای جوشکاری | آموزش جوشکاری لوله پلی اتیلنReviewed by Jingermachine-admin on Dec 1Rating:

مقدمه
کاربرد لولههای PE برای شبکههای گازرسانی تقریبا از سال 1960 و شبکههای آبرسانی از قبل از آن در دنیا مطرح بودهاست و امروزه بسیاری از کشورهای دنیا شبکههای گازرسانی و آبرسانی را با لولههای پلیاتیلن به لحاظ فوائد و مزایای بسیار آن مورد استفاده قرار میدهند. بعضی از فوائد لولههای مذکور بهطور اجمال به شرح زیر است:
1. عمر طولانی کاری
2. سرعت و سهولت در اجرای شبکهها
3. سبکی لولهها و در نتیجه حمل و نقل آسان و سریع
4. مقاومت بالا در مقابل خوردگی و عدم نیاز به پوشش و سیستمهای حفاظت کاتدیک
5. جوشکاری بسیار ساده و سریع
6. سهولت در نگهداری و تعمیرات
7. ارزان بودن

البته در مقابل مزایای فراوان لولههای مذکور معایبی نیز برای این لولهها مطرح است که اهم آنها خسارت و مشکلات ناشی از تشعشعات خورشیدی (UV) و حرارت فوقالعاده میباشد.
مسلماً طول عمر مناسب و مطلوب شبکههای پلیاتیلن علاوه بر اینکه متاٴثر از محاسن پلیاتیلن است مرهون عملیات اجرائی صحیح نیز میباشد. در این راستا مراجعه به استانداردهای ملی و معتبر میتواند راهگشا باشد. گروههای اجرائی بایستی به هنگام عملیات اجراء استانداردهای مربوط را دقیقاً رعایت نمایند. یکی از مهمترین نکات و مسائلی که در اجراء شبکهها قابل توجه است نحوه جوشکاری لولهها و اتصالات میباشد. جوشکاری لولهها و اتصالات به دو صورت الکتروفیوژن (Electro Fusion) و لب به لب (Butt Fusion) صورت میپذیرد. البته روشهای دیگری نیز وجود دارد که کمتر رایج میباشند و کاربرد فراوان ندارند.
در کتابچه حاضر روش جوشکاری لب به لب به دلیل ارتباط با دستگاهی که در این تاریخچه معرفی خواهد شد کاملاً به طور مصور تشریح میگردد.
با وجود اینکه جوشکاری لب به لب در مقام مقایسه با جوشکاری لولههای فلزی بسیار ساده و سریع است لکن آموزش صحیح جوشکاری و رعایت شرایط آن دارای اهمیت بسیاری است. دستگاه جوشکاری برای انجام عملیات اتصال اولاً بایستی به فردی سپرده شود که روش و دستورالعمل استفاده از دستگاه را کاملاً بداند و ثانیاً شرایط آمادهسازی لولهها و بازرسیهای چشمی را بشناسد و ثالثاً دستورالعمل انجام جوشکاری لب به لب را به ترتیب رعایت نماید. بدیهی است علاوه بر بازرسیهای چشمی جوش روشهای دیگری نیز برای کنترل جوش وجود دارد که به دو دسته آزمایشهای مخرب (DT) (Destructive Tests) و غیرمخرب (NDT) (Non Destructive Tests) تقسیم میشود که شرکتهای گازرسانی و آبرسانی براساس استانداردهای قابل قبول و مورد نظر خود انجام آزمایشها را مشخص نموده و گروه مجربی ملزم به انجام آن میباشد.

در این کتابچه سعی شده نکات مهمی در رابطه با بازرسی چشمی جوشکاری و مشخصات ظاهری جوش ارائه گردد. علاوه بر آن به شرح کامل بهرهبرداری از دستگاه جوشکاری پرداخته میشود و توصیههای خاص در زمینه بهرهبرداری و ایمنی ارائه میگردد.