جمع آوری فاضلاب سطحی شهر توسط لوله پلی اتیلن

جمع آوری فاضلاب سطحی شهر توسط لوله پلی اتیلنReviewed by Jingermachine-admin on Dec 4Rating:

آب های آلوده ناشی از فعالیت های انسانی را که باید دفع شود یا به عبارتی دیگر، آب های زائد را فاضلاب می نامند. فاضلاب ترکیبی از آب و مواد جامد است . آب موجود در فاضلاب در حدود 9/99 درصد وزن آن را تشکیل می دهد و فقط 1/0 درصد آن مواد دیگر است.
مواد جامد فاضلاب از نظر فیزیکی شامل مواد معلق و مواد محلول است و از نظر شیمیایی به دو دسته مواد آلی و مواد معدنی تقسیم می شوند. علاوه بر مواد خارجی آلی و معدنی ، فاضلاب دارای موجودات ذره بینی (میکروب ها ، ویروس ها و باکتری ها ) نیز هست .

از خصوصیات فیزیکی فاضلاب می توان به درجه حرارت، رنگ و بوی فاضلاب اشاره کرد. مهم ترین خصوصیات شیمیایی فاضلاب عبارتند از : مواد آلی و غیر آلی موجود در فاضلاب ، درجه اسیدی فاضلاب (PH) و گاز های محلول در فاضلاب .
ورود میلیون ها لیتر فاضلاب به رودخانه ها، دریاها و منابع آب زیرزمینی باعث آلودگی شدید و خطرناک محیط زندگی انسان و سایر موجودات زنده می شود.
به منظور جلوگیری از انواع آلودگی ها ، سیستم های جمع آوری فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.
مهمترین علل ضرورت جمع آوری و تصفیه فاضلاب عبارتست از :
1-بالا آمدر سطح آب های زیرزمینی ، به علت اینکه میزان تخلیه فاضلاب در آب های زیرزمینی ، به علت اینکه میزان تخلیه فاضلاب در آب های زیرزمینی با میزان برداشت از آب های زیرزمینی متناسب نیست ، به طوری که ممکن است فاضلاب دفع شده در نقاط مرتفع شهر در پایین ترین نقاط شهر به سطح زمین برسد .
2-آلودگی آب های زیر زمینی به علت دفع فاضلاب به روش غیر بهداشتی که مخاطرات بهداشتی زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت .
3-آلودگی خاک که در نتیجه ، ترکیبات شیمیایی و عوامل بیولوژیکی (بیماری زا ) از طریق زخیره غذایی (خاک به گیاه ، گیاه به حیوان ، حیوان به انسان و یا گیاه مستقیم به انسان ) به بدن انسان وارد می شود .
4-صدمه به حیات آبزیان
5-عدم امکان استفاده محدد از پسآب حاصل از تصفیه فاضلاب که باعث صرف هزینه های سنگین برای تأمین و انتقال آب می شود .
6-به منظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی ایران ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود و …)

لوله پلی اتیلن HDPEدرست در زمانیکه بسیاری از شهرها و شهرستان ها به این موضوع پی بردند که لوله های ساخته شده از پلی اتیلن چگالی بالا (HDPE) بسیار مقرون به صرفه می باشد، منطقه ای در نیوآرک، نیوجرسی نیازمند لوله هایی مناسب بودکه در برابر تنش های شدید محیطی پایدار باشد.

خیابان دومورس،که از جمله خیابانهای اصلی در این منطقه است ، درسال 2004 با گسترش خطوط دو طرف جاده و نصب 9500 پا لوله از خطوط جدید فاضلاب بازسازی شد این در حالی بود که آب به راحتی به رودخانه پاسایک می ریخت. با توجه به EPA، آب و رسوبات حوزه پایین رودخانه پاسایک با مواد خطرناکی از جمله، دیوکسین، PCB، DDT، فلزات سنگین و هیدروکربن ها آلوده شده است، که هنوز هم در خاک باقی