تسمه اتصال

تسمه اتصال جهت باز و بسته کردن اتصالات پیچی و نگه داشتن لوله های پلی اتین جهت برش مورد استفاده قرار میگیرد.

تسمه اتصال به سرعت متناسب با قطر لوله مورد نظر تنظیم میشود و هیچ اسیبی به سطح لوله نمیرساند و شکل لوله تغییری پیدا نمیکند.سایر محصولات و اطلاعات لوله و دستگاه جوش پلی اتیلن