بررسی خوردگی میکروبی شبکه فاضلاب رو بتنی شهرستان مرو دشت با توجه به غلظت سولفید هیدروژن

بررسی خوردگی میکروبی شبکه فاضلاب رو بتنی شهرستان مرو دشت با توجه به غلظت سولفید هیدروژنReviewed by Jingermachine-admin on Dec 9Rating:

چکیده :

با توجه به جوان بودن شبکه فاضلاب شهرستان مرودشت و نیز وارد نشدن فاضلاب های صنعتی به آن ، انتظار می رود گاز سولفید هیدروژن در این شبکه به ندرت تشکیل شود ، اما شیب نا مناسب ، عرض سطح جریان ، شرایط پمپاژ ، سرعت جریان  و درجه حرارت باعث افزایش تولید گاز سولفید هیدروژن می شود . بر اساس مطالعات صورت گرفته به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه این شهرستان ، شرایط ایجاد خوردگی میکروبی در این شبکه فراهم است. طولانی بودن مسیر انتقال فاضلاب (۱۴ کیلومتر  لوله بتنی ) و نبود شیب مناسب ، انتقال فاضلاب در خط لوله استفاده شود ، در غیر اینصورت ، زمان ماند فاضلاب در شبکه بالا رفته و امکان توقف طولانی آن و در نتیجه ، رشد لایه بیوفیلم و انتشار گاز سولفید هیدروژن افزایش می یابد . در این مقاله ، خوردگی میکروبی لوله های بتنی فاضلاب شهرستان مرودشت از راه اندازه گیری غلظت گاز سولفید هیدروژن تولید شده در طول خط انتقال مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه گیری ها جهت تعیین غلظت سولفید هیدروژن انجام شد و نتایج نشان دادند که میانگین غلظت هیدروژن سولفید در حالت کلی۹۶/۰ قسمت در میلیون بود که بیش تر از حد گزارش شده برای احتمال وجود خوردگی میکروبی می باشد .
مقاله کامل را دانلود فرمایید.

برچسب : شبکه فاضلاب ، سولفید هیدروژن ، خوردگی میکروبی ، لوله های بتنی ، مکانیسم خوردگی

دانلود مقاله
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۰۷/۰۶