بازيافت پلي اتيلن سبک يا نايلون به روش سنتي

بازيافت پلي اتيلن سبک يا نايلون به روش سنتيReviewed by Jingermachine-admin on Dec 4Rating:

بازيافت پلي اتيلن سبک يا نايلون به روش سنتي

پلي اتيلن سبک

پلي اتيلن سبک با دانسيته پايين يکي از پرمصرفترين پلاستيکها در صنعت بسته بندي مي باشد بنابراين ضايعات با حجم بالايي نيز ازاين ماده توليد مي شود.با وجود اين که مدتهاي بسيار از بازيافت اين ماده در ايران مي گذرد, اما صنعتگران ما در بخش بازيافت هنوزبا مشکلات بسياري در مورد بازيافت اين پلاستيک مواجه هستند که لازم است در اين مقاله به مواردي از آن ها اشاره کرد.اجازه بدهيد ابتدا بپردازيم به مراحل بازيافت اين ماده:

پلي الفين ها نظير پلي اتيلن و پلي پروپيلن ابتدا در روي تسمه نقاله تفکيک و سپس توسط آسياب خرد مي شود.پس از انجام اين مراحل توسط به فلات تانک شستشو ريخته مي شوند در اين فلات تانک توسط پارويي هاي که روي آن تعبيه شده است شسته شده و براي شستشوي تکميلي به دستگاه فرکشن منتقل مي گردد تا آلودگي هاي ديگر آن گرفته شود . پس از اين مرحله خشک کردن مکانيکي و حرارتي شروع مي شود.در خشک کن مکانيکي با بهره گيري از نيروي گريز از مرکز, پلاستيکها با سرعت بالا در محفظه بسته اي مي چرخند و مقدار بسياري از آب آن گرفته مي شوند. در مرحله خشک کن حرارتي در مجاورت با هواي گرم وعبور از مخزنها و يا لوله ها ,پلاستيکها خشک مي گردند.وجود خشک کن مکانيکي پيش از خشک کن حرارتي الزامي است تا آب پلاستيکها گرفته شود و تنها رطوبت باقي مانده در خشک کن نوع حرارتي جذب مي گردد.لازم به يادآوري است که در صورتي که در پرک حاصل رطوبت باقي بماند مرحله کندرسازي و گرانول سازي را دشوار مي کند. فيلم هاي پلي اتيلن ابتداء کندر و سپس به گرانول تبديل مي گردند.

مراحل بازيافت پلي اتيلن سبک :

  • جمع آوري
  • انتقال توسط تسمه نقاله به آسياب
  • آسياب کردن
  • شستشو يا آب سرد
  • شستشو با آب گرم
  • استفاده از شستشوي سايشي با فرکشن(البته در ايران استفاده از اين دستگاه در بازيافت پلي اتيلن مرسوم نمي باشد)
  • آبگيري با سانتري فيوژ
  • خشک کن با حرارت
  • کندر ساز
  • گرانول ساز

مشکلات بازيافت:

سبک بودن پلي اتيلن سبک از نوع فيلم معروف به نايلون باعث مي گردد حمل و نقل آن مشکل و بدون پرس کردن مقرون به صرف نباشد.

تفکيک آن نيزبه دليل سبک بودن و اشغال نمودن فضاي زياد دشوار و نياز به تسمه نقاله دارد.

به دليل نرمي و انطاف پذيري زياد ,هر آسيابي نمي تواند اين گونه ضايعات را خرد نمايد و آسياب شمشيري براي اين منظور بسيار مناسب مي باشد.دليل اين موضوع را مي توان در نوع تيغه ها و نحوه خرد کردن آنها دانست.در حقيقت آسياب شمشيري به دليل قيچي کردن ضايعات را بهتر خرد مي نمايد. اصولا آسياب شمشيري براي نايلون و پت بسيار مناسبتر است.

براي شستشوي نياز به فلات تانک ها يا ظروف شستشوي با طول 3-4 متر بسته به ظرفيت و عمق کم دارد که مصرف آب آن نيز نسبتا زياد است و اگر شستشوي مناسبي نيز انجام نشود گرانول خوبي تهيه نمي گردد.

متاسفانه در ايران در بازيافت نوع سنتي آبگيري توسط سانتري فيوژ انجام نمي شود و از روشهاي ابتکاري و