اکسترودر

اکسترودرReviewed by Jingermachine-admin on Dec 1Rating:

آگاهی از ویژگی های پلیمر ها و واکنش های آنها و رفتارشان در مراحل گوناگون فرآیند سبب می شود که به طور موثر فرآیند اکستروژن ، تجهیزات و مواد بهینه گردد.
در این مقاله جهت شناسایی فرایند اکستروژن ، به بخش های مختلف اکسترودر تک مارپیچ پرداخته می شود ، چرا که همواره دانستن تجهیزات و چگونگی کار با آنها باعث می شود که به صورت بهینه از سیستم بهره برداری شود.

اکسترودرهای لوله های پلاستیکی

محصول استاندارد با کیفیت زمانی تولید می شود که اکسترودر در فرآیند اکستروژن اهداف زیر را دنبال کند.
دمای صحیح ذوب پلیمر
دمای ذوب ثابت و یکسان
فشار مذاب صحیح در دای
دستیابی محصول همگن با میکس کامل
در این شرایط فرآیند اکستروژن بهینه می شود.
انواع دستگاه اکسترودر:

  • اکسترودر پیستونی
  • اکسترودر تک مارپیچ

جهت مشاهده مقاله کامل فایل PDF را دانلود فرمایید

دانلود مقاله

تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۲/۲۴