انواع پلی اتیلن

انواع پلی اتیلنReviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:

انواع پلی اتیلن

انواع پلی اتیلن را می توان به 4 دسته ذیل تقسیم نمود:

1-LDPE

2-LLDPE

3-HDPE

4- PET

5- MDPE

1. پلي اتيلن سبك (Poly ethylene low density)(LDPE)

سایراسامی: اتن هموپليمر, اتيلن هموپليمر, اتيلن پليمر
اين پلي اتيلن داراي زنجيري شاخهدار است بنابراين زنجيرهاي LDPE نميتوانند بخوبي با يكديگر پيوند برقرار كنند و داراي نيروي بين مولكولي ضعيف و استحكام كششي كمتري است. اين نوع پلي اتيلن معمولا با روش پليمريزاسيون راديكالي توليد ميشود. از خصوصيات اين پليمر ، انعطافپذيري و امكان تجزيه بوسيله ميكروارگانيسمها است. پلي اتيلن به لحاظ فشردگي كم و پايين مولكولي از دانسيته پايين برخوردار است كه همين امر، باعث افزايش انعطافپذيري آن ميشود اين خاصيت باعث شده كه بيش از پنجاه درصد از توليد اين محصول در ساخت فيلم و ورق جهت مصرف در روكشهاي طلقي شفاف، آسترهاي بستهبندي، كاورها و چمدانها مصرف گردد. همچنين جهت ساخت ظروفي مانند بطريهاي تحت فشار از اين نوع پليمر استفاده ميشود . مصرف ديگر پلي اتيلن سبك، عايقكاري سيم و كابل و روكش كاغذ ميباشد. پلي اتيلن اولين بار بطور اتفاقي توسط شيميدان آلماني Hans Von Pechmanv سنتز شد. او در سال 1898 هنگام حرارت دادن دي آزومتان ، تركيب مومي شكل سفيدي را سنتز كرد كه بعدها پلي اتيلن نام گرفت. اولين روش سنتز صنعتي پلي اتيلن بطور تصادفي توسط ازيك ناوست و رينولرگيسون ( از شيميدانهاي ICI ) در 1933 كشف شد. اين دو دانشمند با حرارت دادن مخلوط اتيلن و بنزالدئيد در فشار بالا ، مادهاي موممانند بدست آوردند.