انواع روش های جوشکاری

انواع روش های جوشکاریReviewed by Jingermachine-admin on Dec 9Rating:

 انواع روش های جوشکاری

جوشکاری یکی از فر آیند های بسیار پر کاربرد اتصال دائمی قطعات در صنعت است . از انواع روش های جوشکاری می توان جوشکاری زیر آب ، ترمیت ، لیزر ، آلتراسونیک ، گاز و … را نام برد .
در این مقاله روش های مختلف جوشکاری به صورت اجمالی توضیح داده خواهد شد.
انواع  روش های جوشکاری :

جوشکاری با قوس الکترونیک
جوشکاری با شعله یا گاز
جوشکاری با لیزر
جوشکاری با پرتو الکترونی
جوشکاری اصطکاکی
جوشکاری انفجاری
جوشکاری فرا صوتی
جوشکاری مقاومتی
جوشکاری زیر آب

جوش كاري قوسي arc welding

 

در اين روش جوش كاري منبع حرارتي براي ذوب كردن بوسطه قوس الكتريكي كه بين دو قطعه و كار و الكترود يا ما بين دو الكترود برقرار مي شود تأمين مي گردد كه در نتيجه درجه حرارتي بالاتر از F 7000 درجه را به وجود مي آورد اصول مدار مدار جوش كاري در شكل بالا نشان داده شده است.

منبع انرژي جريان مستقيم DC يا متناوب AC است اگر قطعه كار به قطب مثبت متصل شده باشد و الكترود به قطب منفي درآن صورت داراي پلاريته مستقيم است Straight polarity  هنگامي كه الكترود به قطب مثبت وصل شده و قطعه كار به قطب منفي در آن صورت پلاريته معكوس است.Reversed Pplarity

جنس الكترود به كار برده شده فلز است كه در اثر حرارت قوس الكتريكي ذوب مي گردد بنابراين الكترود ماده مصرفي بوده و كار فيلتر را انجام مي دهد تا در اثر ذوب شدن سوراخ شكاف محل اتصال را پر كند. با ذوب شدن الكترود طول مسير قوس تغيير كرده و در نتيجه مقاومت الكتريكي تغيير خواهد كرد كه لازم است الكترود

جوش كاري قوس با الكترود روپوش دار shielded metal-arc welding

در حقيقت با پيدا شدن اين نوع الكترود ها و بهبودي كه در آنها به وجود آمد جوش كاري را به طور در صنعت كار برد يافت. اين نوع الكترو د ها داراي مفتول فلزي با قطر هاي