انواع روش جوش لوله های پلی اتیلن – مدل های دستگاه جوش پلی اتیلن

روش جوشکاری لوله های پلی اتیلن
دستگاه جوش پلی اتیلن HDPE در نوع دستی یا هیدرولیک، برای جوشکاری 32-1200mm استفاده می شود.
دستگاه جوش پلی اتیلن، محبوب ترین روش جوشکاری برای سیستم های لوله کشی HDPE است
این دستگاه جوش برای جوش لوله های پلی اتیلن و اتصالات تا 32 بار است. اندازه جوش 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110 – 125 – 140 – 160mm
با کمترین زمان نصب، عملیات جوش ساده و سریع را طبق استانداردهای بین المللی ISO 12176-1 انجام می دهد .حداکثر فشار کاری 150 بار است.دمای محیط کاریC ° -40 و+ 40 ° C است
دستگاه جوش پلی اتیلن
دستگاه های جوش پلی اتیلن از 20-63 میلیمتر در یک کیت دستی و 20 تا 110 میلیمتر نیز در یک کیت دستی دیگر هستند. Poly110M (دستی) و Poly110P (هیدرولیکی).

دستگاه جوش الکتروفیوژن

ما دو دستگاه مختلف داریم که هر دو قادر به جوشکاری اتصالات الکترولیز الکترونی تا 1200 مگاوات هستند. این دستگاه ها می توانند توسط شبکه الکتریکی معمولی 230 و 50 هرتز و ژنراتور 7.5 کیلووات تولید شوند. دستگاه دستی نیز براساس درخواست موجود است.
دردستگاه جوش الکتروفیوژن، ذوب داخلی از طریق یک ماده رسانایی در داخل رابط جوشکاری یا ذوب شدن با پلیمر رسانا وجود دارد. گرما از طریق جریان الکتریکی تماس با مواد هدایت شده در داخل اتصالات تولید می شود. برای داشتن مواد مطلوب و محصولات مفید، طراحی و نصب براساس مفاصل مناسب با شرایط آزمایش جوشکاری خوب انجام می شود. روش های جوشکاری و اتصال به یکدیگر متفاوت هستند و به پارامترهایی نظیر نوع لوله های پلیمری، تغییرات ساختاری پلیمر، الزامات اعمال فشار داخلی یا خارجی لوله، کاهش نشت، ممنوعیت سکته مغزی و بارهای ضربه طولی، عملکرد و شرایط عملیاتی بستگی دارد. عملیات ساخت و ساز و نصب و انواع محصولاتی که باید با یکدیگر هماهنگ شوند.
فرایند دستگاه جوش پلی اتیلن با دو قطعه لوله گرمانرم همراه با گرما و فشار همراه است. در حالی که معمولا با لوله پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) همراه است، ماشین آلات قادر به اتصال یا جوش انواع مختلف و اندازه لوله هستند.
دستگاه جوش پلی اتیلن، فرآیند دو انتهای لوله است که با یک عنصر گرمایش تماس گرفته شده است.پس از حذف این عنصر، لوله های مذاب با یکدیگر فشرده می شوند – ایجاد یک واحد یکپارچه.پیوستگی حرارتی یک فرایند اثبات نشت و شایع ترین روش پیوند HDPE و FPVC است.

مراحل جوشکاری با دستگاه جوش پلی اتیلن:

1 ضخامت دیواره لوله های اتصال باید برابر باشد؛ اگر اختلاف وجود داشته باشد، چنین تفاوتی نباید از 10٪ تجاوز کند.
2 پایان لوله شل شده یا لوله به خط لوله اضافه می شود باید در بخش هیدرولیکی متحرک دستگاه قرار گیرد.
آموزش جوشکاری لوله پلی اتیلن
3 با استفاده از غلطک های قابل تنظیم، حرکت طولی لوله آزاد را محکم کنید.
آموزش جوشکاری لوله پلی اتیلن
4 قبل از فرآیند جوشکاری، سطوح جوشکاری باید از بین بروند، هر اکسیداسیون برداشته می شود و سطوح جوشکاری باید در تماس کامل باشند.
آموزش جوشکاری لوله پلی اتیلن
5 هنگامی که سطح جوشکاری خراب شده باشد، از خاک باید محافظت شود و لوله باید تمیز شود. اگر هرگونه اشتعال دوباره وجود داشته باشد، فرایند خراشیدن باید تکرار شود.
آموزش جوشکاری لوله پلی اتیلن
6 تنظیم عنصر حرارت (درجه حرارت 200 تا 220 درجه سانتیگراد)، بین دو انتهای لوله، همان زمان فشار حرارت هیدرولیک را برای مدت زمان گرمایش نگه دارید، سپس عنصر حرارت را در یک فریم زمان که برابر با زمان انتشار ثابت کنید.
7 پس از آن دانه شروع به تشکیل می دهد، و سپس دوره خنک کننده شروع خواهد شد. در طول دوره خنک کننده جوش، مقادیر فشار اتصالات لوله ها بایستی برابر باشد.