الودگی ابهای زیرزمینی

الودگی ابهای زیرزمینیReviewed by Jingermachine-admin on Dec 11Rating:

الودگی ابهای زیرزمینی
الودگی ابهای زیرزمینی تقریبا ناشی از فعالیتهای انسان است.تقریبا هر عملی که باعث تغییرات شیمیایی یاهدر رفتن اب باشد ممکن است روی محیط زیست تاثیر بگذارد.زمانی که ابهای زیرزمینی الوده شدند از بین بردن الودگی مشکل و هزینه زیادی دارد. برای جلوگیری از الودگی باید بفهمیم که چگونه ابهای شطحی و زیرزمینی با هم در ارتباط اند. ابهای سطحی و زیر زمینی بطور مستقیم با هم در ارتباط اند. در صورت وجود یک منبع سالم در مجاورت یک منبع الوده احتمال الودگی اب بسیار زیاد است که منجر به الودگی ابهای زیرزمینی میشود.
کاهش ذخایر ابهای زیرزمینی و افزایش الودگیها پتانسیل استفاده از ابهای زیرزمینی برای مصارف مختلف را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. علل اصلی افت کیفیت آبهای زیرزمینی عبارتند از نفوذ زه آبهای کشاورزی ناشی از مصرف بی رویه کود و سموم و آلودگی شدید این زه آبها، صنایع که در بسیاری موارد آبهای زیرزمینی را با آلایندههای شیمیائی و هیدروکربنی خود که بعضاً غیر قابل تصفیه به صورت طبیعی هستند آلوده نمودهاند، دفع فاضلابها در شهرها و روستاها از طریق چاههای جاذب که از انواع ویروسها و باکتریها تشکیل شدهاند. اثرات بهداشتی تدوام وضعیت فعلی غیر قابل جبران خواهد بود. این اثرات گذشته از شیوع انواع بیماریها، میزان ابتلا به سرطان و بیماریهای کشنده را افزایش خواهد داد و اثرات دراز مدت ژنتیکی به دنبال خواهد داشت.
منابع الودگی ابهای زیرزمینی
مناعب الودگی ممکن است طبیعی، فعالیتهای انسان، اقامت، تجاری، صنعت و یا فعالیتهای کشاورزی باشد. الاینده ها از راههای مختلفی میتوانند وارد ابهای زیرزمینی شوند از جمله در اثر فعالیتهایی در سطح زمین مانند سرازیر شدن ابهای صنایع یا از طریق سیستم های ذخیره بنزین در زیرزمین و یا از طریق سازه های زیرزمینی مانند جاده ها.
منابع طبیعی:
بعضی از مواد در خاک وجود دارند که ممکن است در ابهای زیرزمینی حل شوند مانند اهکی،منگنز،ارسنیک و …………و برخی از این مواد تولید رنگ،بو و مزه در اب میکنند. ابهای اشامیدنی که غلظت غیر قابل قبولی از این مواد را دارند به عنوان اب اشامیدنی یا مصارف خانگی استفاده نمیشوند مگر اینکه تصفیه شوند.
انواع الاینده های ابهای زیرزمینی و نحوه از بین بردن انها
متاسفانه ، ورود آلوده کنندههای فاضلاب ، باعث فعالیتهای غیر هوازی خواهد شد، ولی اگر آلودگی در حین نفوذ رقیق شده باشد، مشکلات ناشی از آنها کمتر خواهد بود. تخلیه فاضلابهای صنعتی در زمین نیز با ورود فلزات سنگین که اغلب خاصیت سمی دارند، آلودگیهای شدید شیمیایی و احیانا" میکروبی در آبهای زیرزمینی تولید مینماید و چهبسا اتفاق میافتد که دیگر از این آبهای زیرزمینی نتوانیم در مصارف عمومی استفاده کنیم و باید برای مصرف مجدد ، متحمل هزینههای گزافی گردیم.

برای جلوگیری از فعالیت باکتریهای بیهوازی در تخلیه مواد جامد دفعی در گودال ، میتوانیم از محلول 20 میلیگرم در لیتر ، کرومات و یا ترکیبات نیتراتی استفاده کنیم، البته مقدار معرف آنها با در نظر گرفتن جوانب امر باید تعیین شود. نفت یکی از آلوده کنندههای آبهای زیرزمینی است.

این ماده ممکن است حتی آب زیرزمینی را برای همیشه غیر قابل استفاده نماید و در امر پمپاژ هم بعلت حل پوششهای قیری ، مشکلات جدی ایجاد می