اسکویزر

این دستگاه در 2 سایز 160-90 و 63-25 تولید می گردد و لوله ها را مطابق استانداردهای تعریف شده به صورت هیدرولیک و دستی اسکوئیز می کند این دستگاه دارای 2 عدد شفت کرم بوده و با یک جک هیدرولیکی یا دستی لوله ها را اسکوئیز می کندسایر محصولات و اطلاعات لوله و دستگاه جوش پلی اتیلن