استاندارد ورق های فلزی و جدول انها

استاندارد ورق های فلزی و جدول انهاReviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:

استاندارد ورق های فلزی و جدول انها
ورق های فلزی به هفت دسته تقسیم بندی میشوند که در این مقاله به بررسی همه انها با ذکر تصاویر پرداخته ایم.
ورق روغنی- ورق گالوانیزه- ورق استیل- ورق رنگی- ورق اسیدشویی- ورق سیاه- ورق اجدار
کاربرد فلزات در زندگی ما چیست؟
جدول وزن ورق های فلزی در انتهای هر فصل قابل مشاهده است.
هر فصل با ذکر مثال ها، توضیحات و کاربرد ورق های فلزی مطرح شده است.
ورق روغنی به همراه جدول وزن، تصویر و توضیحات
ورق گالوانیزه به همراه جدول وزن، تصویر و توضیحات
ورق استیل به همراه جدول وزن، تصویر و توضیحات
ورق رنگی به همراه جدول وزن، تصویر و توضیحات
ورق اسید شویی به همراه جدول وزن، تصویر و توضیحات
ورق سیاه به همراه جدول وزن، تصویر و توضیحات
ورق اجدار به همراه جدول وزن، تصویر و توضیحات
توضیحات درباره ورق روغنی

دانلود مقاله
تاریخ درج : 1394/03/17