استاندارد لوله پلی اتیلن تک جداره | استاندارد ملی ۲—۱۴۴۲۷

استاندارد لوله پلی اتیلن تک جداره | استاندارد ملی 2—14427Reviewed by Jingermachine-admin on Dec 10Rating:

این اصلاحیه مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۴۴۲۷ : سلل ۱۳۹۱ با عنوان پلاستیک ها سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن (PE) قسمت ۲ : لوله ها است که بنا به ضرورت توسط سازمان ملی استاندارد ایران در کمیسیون های فنی تدوین مربوط تهیه و تدوین شده و در یکهزار و یکصد و سی و ششمین اجلاس کمیته ی ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ی ۳ قانون اصلاحیه شماره ۱ استاندارد ملی ایران ۲-۱۴۴۲۷: سال ۱۳۹۱ منتشر می شود.
منبع و ماخذی که برای تهیه ی این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۴۴۲۷ : سال ۱۳۹۱ ، پلاستیک ها سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن (PE) – قسمت ۲ : لوله ها
دانلود استاندارد ۲-۱۴۴۲۷