ازمون های تولید لوله پلی اتیلن

ازمون های تولید لوله پلی اتیلنReviewed by Jingermachine-admin on Dec 11Rating:


ازمون های تولید لوله پلی اتیلن
برای سنجش لوله های پلی اتیلن در ازمایشگاهها ، ازمایشهای زیاد و متنوعی وجود دارد که کیفیت لوله های پلی اتیلن را مورد بررسی قرار میدهند، از جمله ی این ازمایشات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱٫ازمون کشش
۲٫ازمون شاخص جریان مذاب
۳٫ازمون تععین درصد دوده
۴٫ازمون بررسی پراکنش دوده
۵٫ازمون پایداری حرارتی
۶٫کنترل ظاهری لوله
۷٫کنترل ابعادی
۸٫ازمون بازگشت حرارتی
۹٫ازمون هیدرواستاتیک و ترکیدگی
۱۰٫رشد سریع ترک
۱۱٫رشد اهسته ترک
۱۲٫تست لهیدگی روی لوله ها

دانلود مقاله
تاریخ درج : ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
تاریخ درج :