ازمون های تولید لوله پلی اتیلن

ازمون های تولید لوله پلی اتیلنReviewed by Jingermachine-admin on Dec 11Rating:


ازمون های تولید لوله پلی اتیلن
برای سنجش لوله های پلی اتیلن در ازمایشگاهها ، ازمایشهای زیاد و متنوعی وجود دارد که کیفیت لوله های پلی اتیلن را مورد بررسی قرار میدهند، از جمله ی این ازمایشات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1.ازمون کشش
2.ازمون شاخص جریان مذاب
3.ازمون تععین درصد دوده
4.ازمون بررسی پراکنش دوده
5.ازمون پایداری حرارتی
6.کنترل ظاهری لوله
7.کنترل ابعادی
8.ازمون بازگشت حرارتی
9.ازمون هیدرواستاتیک و ترکیدگی
10.رشد سریع ترک
11.رشد اهسته ترک
12.تست لهیدگی روی لوله ها

دانلود مقاله
تاریخ درج : 1394/03/31
تاریخ درج :