اخبار شرکت

<<گروه تولیدی صنعتی روتنگران پارسه اولین دریافت کننده علامتاستانداردایران جهت لوله های کاروگیت اسپیرال مسلح>>

روتنگران اولین دارنده ی استاندارد 18781 در ایرانسایر محصولات و اطلاعات لوله و دستگاه جوش پلی اتیلن